Solární energii využívá už 8 % domácností

FiftyFifty, společenský magazín.
Solární energii využívá už 8 % domácností na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Solární energii využívá už 8 % domácností

FiftyFifty
Share

Solární energii využívá už 8 % domácností

Lidé stále více objevují výhody využívání energie ze slunce. Přispívá k tomu i dotační program Nová zelená úsporám, který od roku 2015 podporuje také instalaci domácích solárních zařízení a letos nabízí dotace i na výkonnější fotovoltaické elektrárny. Aby však dávalo využívání solární energie v domácnosti ekonomický smysl, je nutné celý fotovoltaický systém dobře navrhnout. Ne všechny firmy to dělají. Začít plánovat by přitom lidé měli už na podzim.

Jen loni bylo v dotačním programu Nová zelená úsporám úspěšně vyřízeno více než 500 žádostí o dotaci na technologie pro využití solární energie v domácnosti. Letos je očekáván dvojnásobek. „Zatímco dříve rozvoj solární energetiky v Česku spíš stagnoval kvůli absenci jasné strategie státu, zda vůbec stojí o tento typ malých elektráren na rodinných domech. Po zrušení povinnosti vyřizovat licenci a zavedení podpory v rámci Nové zelené úsporám zájem domácností o vlastní výrobu elektřiny opět roste,“ uvedla Petra Písková (Solární Asociace). Ne vždy má však instalace domácí fotovoltaiky reálnou ekonomickou návratnost. Platí to zejména v případě, že domácnost nespotřebuje všechnu v místě vyrobenou elektřinu, a ta pak přetéká do distribuční sítě. Odborníci proto doporučují domácí solární systém dobře naplánovat a dimenzovat.
 

Základem je dobrý návrh fotovoltaického systému

Aby byl domácí fotovoltaický systém ekonomicky co nejefektivnější, je nutné, aby se co nejvíce vyrobené elektřiny spotřebovalo na místě. V opačném případě elektřina zbytečně přetéká do distribuční sítě, a snižuje se tak ekonomická efektivita domácí elektrárny. „Podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám specifikují povinnost spotřebovat na místě alespoň 70 % vyrobené elektrické energie. Optimálně by však tato hodnota měla být daleko vyšší a blížit se sto procentům,“ uvádí Luboš Vrbata (E.ON).

Důležité je také celý fotovoltaický systém správně dimenzovat. Platí to zejména pro náročnější instalace s baterií a akumulačním zásobníkem na teplou vodu. Příliš malý solární systém vyrobí jen málo energie a jeho využívání se nevyplatí. Častou chybou je ale rovněž instalace zbytečně velké domácí solární elektrárny. Domácnostem mohou firmy nabízet komplikované třífázové systémy. Ty většinou dodávají vyrobenou elektřinu do všech třech fází domovního rozvodu, bez ohledu na to, na jaké fázi jsou zapojeny místní spotřebiče. Levná doma vyrobená elektřina pak z nevyužitých fází zbytečně a zdarma odtéká do distribuční sítě.

Dotace získáte na solární systém pro ohřev vody, a to i ve variantě s akumulátorem
Jednoduchá a přitom ekonomicky nejefektivnější cesta k využití solární energie je ohřev vody a výroba vlastní elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů. Výhodou takového řešení je hlavně jednoduchá instalace a při využití dotací Nová zelená úsporám i zajímavá ekonomická návratnost. Na takový systém je totiž možné získat dotaci ve výši až 60 000 korun.

Nejjednodušší systémy pouze pro ohřev vody jsou ekonomicky méně náročnější a na investici by měl dosáhnout téměř každý. Třetí systém již obsahuje baterii pro akumulaci energie, instalace je dražší, ale lze získat vyšší míru podpory. Systémy s akumulací jsou vhodnější pro domácnosti s vyšší spotřebou, například pro vícečlenné domácnosti nebo dvougenerační domy.

V případě elektrárny s baterií je dobré zvážit, kolik elektřiny domácnost pro svůj provoz potřebuje, zda elektřinou jen svítí, nebo využívá také energeticky náročnější spotřebiče. „Systémy s akumulací energie jsou vhodnější pro domácnosti s vyšší energetickou spotřebou, například pro velké rodiny nebo dvougenerační domy. Instalovaný výkon elektrárny by měl odpovídat spotřebě v daném místě,“ uvedl energetický poradce Karel Murtinger (Ekowatt).

Solární energii využívá téměř desetina českých domácností

Podle průzkumu společnosti E.ON, který na vzorku 1 500 respondentů provedla letos v létě agentura Ipsos, využívá solární energii 8 % českých domácností. Nejčastěji se energie ze slunce využívá k ohřevu vody, pouhá dvě procenta českých domácností vyrábějí i elektřinu. To by se ale mohlo v blízké budoucnosti změnit. „Aktuální trend míří stále více k instalaci takzvaných solárních systémů s akumulací energie. Očekává se také rozvoj solárních tašek nebo oken, které budou moci vyrábět elektřinu. Dnes v této oblasti působí několik slibných startupů i lídrů trhu, jako je americká společnost Tesla, kteří určitě promluví do budoucnosti malé decentralizované energetiky,“ popisuje trendy v oblasti domácí energetiky Petra Písková.
 


Zdroj: tz, redakčně upraveno


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz