Single domácností přibývá. Mění se i stravování

FiftyFifty, společenský magazín.
Single domácností přibývá. Mění se i stravování na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Single domácností přibývá. Mění se i stravování

FiftyFifty
Share

Single domácností přibývá. Mění se i stravování

Způsob života současné české populace se rapidně mění. Podle odborníků Češi stále více upřednostňují alternativní formy soužití. Jednou z nich je i takzvaná single domácnost neboli domácnost tvořená jednou osobou.

Tento způsob bydlení přitom využívají nejen mladí ekonomicky aktivní lidé, ale i senioři. Dnešní životní styl se navíc odlišuje i způsobem stravování. Lidé si přestávají sami vařit, kupují si předem připravená, hotová jídla. Díky tomu vzrostla poptávka po plastových obalech během posledních pěti let o více než 15 %.

Podle výsledků posledního Sčítání lidu, domů a bytů 2011 žije v České republice více než 1,2 milionů osob samostatně jako jednotlivci v domácnostech. Nejvyšší podíl domácností jednotlivců byl zjištěn v Praze, v Karlovarském a Ústeckém kraji. Nejnižší podíl se naopak vyskytuje na Vysočině a ve Zlínském kraji, tedy regionech s vysokou mírou tradiční hodnoty rodiny. „Vzhledem ke stárnutí populace tvoří nejpočetnější skupinu jednočlenných domácností právě senioři, zejména ovdovělé ženy. Skupina seniorů přitom představuje více než třetinu všech domácností jednotlivců,“ uvedla Pavlína Habartová z Českého statistického úřadu, který provádí Sčítání lidu, domů a bytů. Za posledních deset let však podle ní významně vzrostl podíl lidí v mladších věkových skupinách, takzvaných singles, kterých je v současnosti více než 300 tisíc. „Ve skupině singles naopak převažuje podíl svobodných mužů jednotlivců, který dosáhl téměř jedné pětiny všech domácností jednotlivců,“ doplnila Habartová.

Nárůst domácností singles souvisí s vyšší dostupností bytů, změnou životního stylu i obecným porevolučním demografickým chováním, které je v Česku patrné od počátku 90. let 20. století. „Mezi jeho hlavní projevy patří pokles úrovně plodnosti, odkládání mateřství do vyššího věku, nárůst různorodosti v životních drahách a formách soužití a s tím spojené stárnutí populace,“ vysvětlila Pavlína Habartová. Podle sociologů je příčina zvyšujícího se počtu single domácností spjata se změnami životních fází. „Po klasické fázi mládí, která byla charakteristická přípravou na povolání a výdělkem prvních peněz, následovala fáze dospělosti a středního věku. V ní bylo typické uzavřít sňatek, založit si vlastní rodinu a domácnost a vychovat děti. Dnes již přibylo stádium, takzvané dospělé mládí, v němž lidé žijí bez rodinných závazků, jak je typické pro mládí, ale se zdroji, typickými pro střední věk,“ upřesnil sociolog Ivo Možný. „Lidé se tedy odstěhují od rodičů a založí jednočlennou domácnost, kterou sice často sdílejí s partnery v krátkodobějších svazcích, které však nejsou orientované na založení rodiny. Tento okamžik se za poslední dvě desetiletí odsunul zhruba o šest let a u asi čtvrtiny lidí nikdy nenastane,“ dodal Možný.

S rostoucím počtem jednočlenných rodin se tak začíná výrazně měnit nejen demografické chování, ale i celkový životní styl společnosti. „Pracovní doba se v současnosti stále prodlužuje a lidé mají méně času na jídlo. Díky tomu roste poptávka po hotových jídlech a občerstveních, která si může vzít člověk s sebou domů, na cestu, případně je může sníst na pracovišti,“ sdělila tisková mluvčí společnosti Globus ČR Pavla Hobíková. Podle odborníků spotřebují lidé, kteří bydlí sami, zhruba o 42 % více obalů než vícečlenné domácnosti, neboť daleko častěji používají hotové výrobky. Tento trend potvrzují i tuzemští výrobci a dodavatelé obalových materiálů. „Během posledních pěti let se zvýšila poptávka po plastových miskách o více než 15 %,“ řekl Bohdan Daněk, výrobní ředitel společnosti Blatinie, která se zabývá výrobou plastových obalů a technologií balení určených pro různá odvětví průmyslu. „Stravování formou hotových pokrmů je pohodlné, rychlé a levné. Jednoporcová jídla jsou během několika minut připravena ke konzumaci. Likvidace obalů navíc probíhá ekologicky, v souladu s ochranou životního prostředí,“ doplnil Daněk s tím, že trend nákupu hotových jídel nevyužívají pouze mladí pracující jedinci, ale i senioři, kteří si balené pokrmy objednávají na víkend, několik dní do zásoby.Zdroj: tz Lesenský.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz