Sexuální zvrhlost tučňáků polárníky před sto lety šokovala

FiftyFifty, společenský magazín.
Sexuální zvrhlost tučňáků polárníky před sto lety šokovala na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Sexuální zvrhlost tučňáků polárníky před sto lety šokovala

FiftyFifty
Share

Sexuální zvrhlost tučňáků polárníky před sto lety šokovala

Trvalo víc jak sto let, než se záznamy o "zvrhlém" sexuálním chování tučňáků dostaly na veřejnost. V roce 1910 se nedokázal biolog George M. Levick, který se na lodi Terra Nova plavil spolu s polární výpravou kapitána Scotta, vyrovnat s tím, co při svých pozorováních tučňáků kroužkových spatřil.

Podle zprávy, uveřejněné na serveru BBC, se nadšený obdivovatel tučňáků rozhodl, že do své studie část s podrobnostmi o sexuálním chování tučňáků raději nezařadí. Nikdy nepublikovanou část jeho práce nyní zveřejnilo Muzeum přírodní historie v Londýně.

Doktor George Murray Levick byl více než profesionálním ornitologem spíše nadšeným badatelem, kterému roztomilí tučňáci doslova učarovali. Byl prvním člověkem, který s tučňáky prožil na mysu Adare celou etapu jejich suchozemského života, od výprav za potravou, seznamování, přes páření až po odchování mláďat. Celou dobu si činil důkladné poznámky a pořizoval fotografický záznam.

Po návratu do Anglie se rozhodl své zápisky publikovat, ale vzhledem k puritánskému prostředí raději vynechal části, které se týkaly specifického chování gentlemanů ve fraku, a jež by soudobá společnost odsoudila. Některé popisky a poznámky dokonce raději „zakódoval“ v řečtině. Tyto části textu o „sexuálních zvrácenostech a úchylkách“ nechal kurátor muzea vytisknout je ve stovce kopií, které nebyly určeny k publikaci, ale jen k soukromému studiu pro vybrané badatele.

Dodnes se zachovaly jen dva výtisky této řady, s kapitálkami nadepsaným „Není určeno k publikaci“. Muzeum přírodní historie je nyní konečně představilo veřejnosti. Co tedy bylo příčinou rozčarování nad morálními hodnotami tučňáků? Podle původního separátu se někteří výbojní tučňáci chuligáni pářili s už zjevně mrtvými samicemi.

Douglas Russel, současný správce sbírek hnízd a vajec muzea, ale uvádí Levickův omyl na pravou míru: „Zcela šokovaný badatel neměl ve své době znalostní prostředky, které by mu umožňovaly takové chování si vysvětlit. Považoval tučňáčí námluvy s mrtvou samicí za obdobu lidské nekrofilie, a byl tím velmi zaskočen. Dopustil se stejné chyby, jako většina lidí, která si připodobňuje chování zvířat, a tedy i tučňáků, lidskému modelu.“ Ve skutečnosti tučňáci prostě nedokáží rozlišit živou samici připravenou k páření a mrtvou tučňáčici ve stejné pozici, vysvětluje Russel.

Podle článku „'Depraved' sex acts by penguins shocked polar explorer“ uveřejněného 10. 6. 2012 na serveru BBC.co.uk.

Video 


Autor: Radomír Dohnal
Zdroj: Ecomonitor.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz