Sexuálně přenosné choroby ohrožují plodnost mužů i žen

FiftyFifty, společenský magazín.
Sexuálně přenosné choroby ohrožují plodnost mužů i žen na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Sexuálně přenosné choroby ohrožují plodnost mužů i žen

FiftyFifty
Share

Sexuálně přenosné choroby ohrožují plodnost mužů i žen

Onemocnění šířící se pohlavním stykem patří mezi nejčastější příčiny návštěvy lékaře. Sexuálně přenosné choroby nejsou pouhým momentálním problémem, ale mohou mít závažné následky, a to včetně neplodnosti. Nebezpečné mohou být obzvláště tehdy, nejsou-li adekvátně léčeny.

Nemoci z lásky

Mezi sexuálně přenosné infekce mimo jiné patří:
genitální bradavice (způsobené lidskými papilomaviry),
herpetické infekce,
chlamydiové infekce,
příjice (syfilis),
kapavka (gonorrhea),
měkký vřed, HIV/AIDS,
virová hepatitida B.

Nebezpečí pro muže

V případě neléčené kapavky u muže je možné, že dojde k zánětu varlat a okolních tkání (nadvarlat). To může vést k obstrukci vývodných pohlavních cest, která následně zablokuje průchod spermiím. Podobný obraz by mohl vzniknout po neléčené chlamydiové infekci, to je ale naštěstí vzácné. Častější problém vznikající při chlamydiovém onemocnění je narušení funkčnosti spermií, což může vést k mužské neplodnosti. Obdobně je schopnost spermií spontánně oplodnit vajíčko ohrožena některými viry, nejčastěji herpetickými.

Dámy v ohrožení

U žen je tato problematika ještě o trochu komplikovanější, protože u nich se častěji infekce nijak zvlášť neprojevují, a žena tak není nucena vyhledat lékaře a zahájit adekvátní léčbu. Nejvíce plodnost žen ohrožují chlamydiové infekce a kapavka. Obě tato onemocnění jsou často asymptomatická a obě mohou vyústit v zánětlivé pánevní onemocnění. To se nejčastěji projevuje zánětem vejcovodů (dále pak dělohy a vaječníků). Nemoc po sobě zanechává zjizvenou tkáň, která může vést k mimoděložnímu těhotenství, anebo hrozí i úplné uzavření obou vejcovodů a ženská neplodnost.

Jak se těmto chorobám vyhnout

Jediná stoprocentní ochrana je sex nemít.
Při pohlavním styku používejte kondom, obzvláště máte-li více než jednoho partnera.
Snižte počet sexuálních "objektů", nejlepší je mít pouze jeden. Avšak aby toto fungovalo jako prevence před infekcí, musí totéž platit i pro vašeho partnera.
Vybírejte si své sexuální protějšky opatrně.
Nechte se otestovat. V případě nejistoty neriskujte přenos onemocnění na ostatní.
Nepijte velké množství alkoholu ani neužívejte drogy před sexem. Pod vlivem je menší pravděpodobnost, že budete dbát na bezpečnost při styku.
Poučte se o možných příznacích sexuálně přenosných chorob a aktivně je vyhledávejte nejen u sebe, ale i u svých partnerů.

 


Zdroj: Ženská neplodnost.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz