Sex po internetu? Pozor na skryté pasti…

FiftyFifty, společenský magazín.
Sex po internetu? Pozor na skryté pasti… na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Sex po internetu? Pozor na skryté pasti…

FiftyFifty
Share

Sex po internetu? Pozor na skryté pasti…

Internet jako samozřejmá součást dnešního života zahrnuje i projevy lidské sexuality. Tato nová forma má svá specifika, výhody i rizika. Jste ochotni je přijmout?

Skutečným hitem se stává tak zvaný cybersex neboli vyměňování erotických vzkazů a sexuálních fantazií přes internet. Nejčastěji sem patří sexuální debaty v chatech, živé video, audio sex show. Součástí bývá masturbace u počítače.

Cybersex má svoje vlastní prvky: anonymitu, menší možnost neverbální komunikace v případě chatu, odpovědi je možno lépe promýšlet, vytváření vlastních fantazijních světů uživateli, chybí vliv společenského postavení v reálném světě.

A co na něm přitahuje samotné uživatele?

Nejčastější odpovědi v nedávném výzkumu prováděném v ČR byly tyto:

Jaká je vaše motivace ke cybersexu?

  * touha po sexuálním uspokojení
  * touha být sám sebou
  * touha odreagovat se
  * snaha získat partnera pro reálný sex
  * touha být žádaný/á
  * vzrušení z anonymity
  * vzrušení z interaktivity

Jaké výhody má cybersex oproti reálnému sexu?

  * větší otevřenost a uvolněnost
  * možnost určovat hranici
  * nepřítomnost závazku
  * možnost uspokojit se podle svých potřeb
  * není považován za nevěru
  * nedůležitost fyzických a osobnostních charakteristik
  * snadná dostupnost


Devianti na internetu

Sexuologové se však setkávají také s odvrácenou stranou sexu po internetu. Sem patří on-line sexuální harašení (obtěžování osoby, na kterou pachatel získal kontakt), slídění a narušování soukromí, sdílení pedofilních fotografií a vyhledávání obětí různými sexuálními devianty (opět se nejčastěji jedná o pedofily). Dále se může objevit u některých osob závislost na sexu, nutkavá neovladatelná potřeba nových zážitků přes internet.

Odosobnění a prázdnota

Hrozbou pro společnost je snadnost a anonymita cybersexuálního prostředí. Uživatel může podlehnout iluzi, že tato aktivita plnohodnotně nahradí sexuální styk v partnerském vztahu. Zkušenost ukazuje opak: suplování reálných sexuálních styků virtuálními zvyšuje frustraci lidí. Každý má potřebu být milován a oceňován jako individualita. Aby byla tato přirozená potřeba dlouhodobě uspokojována, musí si najít partnera, který mu tento pocit poskytne. Snadná a rychlá dostupnost sexuálních aktivit snižuje obecně touhu hledat partnera se všemi riziky odmítnutí, hádek, rozchodů, zklamání apod. Muži nemají velký důvod si hledat partnerky, mají sex okamžitě, ale není, kdo by je obdivoval a podporoval. Ženy mohou mít sex a pocit atraktivity ihned, ale v životě jim často chybí opora a jistota…

Cybersex může být zpestřením, inspirací, může sloužit k uvědomění si svých potřeb a seznámením se s potřebami druhých. Je ale třeba přemýšlet nad tím, na jaké stránky, na jak dlouho, jak často a proč vstupovat.

Zdroj: Sexuálně.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz