Save Your Logo

FiftyFifty, společenský magazín.
Save Your Logo na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Save Your Logo

FiftyFifty
Share

Save Your Logo

Krokodýl, delfín, lev, puma, jaguár, orel královský. To je jen několik z mnoha zvířat, která se stala součástí loga slavných světových firem či univerzit. Většina těchto zvířat je kriticky ohrožena. Kampaň nazvaná Save Your Logo (Zachraň si logo) je zaměřená na to, aby firmy přispěly k záchraně druhu, který mají v logu.

Klasickým příkladem je firma Lacoste, která vešla v povědomí světa jako krokodýl. Firmu založil v roce 1933 tenisový šampion René Lacoste, otec dnešního majitele Michela Lacosta. Malý krokodýl zdobí už více než pětasedmdesát let trička s límečkem, kterými se firma proslavila, i další zboží. Firma Lacoste se jako první velká mezinárodní firma aktivně do kampaně Save Your Logo zapojila a do fondu na záchranu krokodýlů vložila 1,5 milionu eur. Začala se záchranou nejvíce ohroženého ze všech krokodýlů - gaviála indického (Gavialis gangeticus), i když v logu má krokodýla jiného. Na další ohrožené druhy krokodýlů se chce zaměřit postupně.

Posledních několik set gaviálů dnes žije v rezervacích a ve velkých řekách na severu Indie. Gaviál je druhým největším druhem z řádu krokodýlů hned po krokodýlovi mořském. Díky svým dlouhým čelistem, které připomínají pinzetu, je nezaměnitelný. Dosahuje běžně délky pěti metrů, někteří jedinci i více než šesti metrů. Rekordní délky dosáhl gaviál zastřelený v roce 1924 v severním Biháru, který měřil celých sedm metrů. Dospělí jedinci mají tmavou olivově zelenou barvu, mláďata jsou světlá s hnědými skvrnami. V minulosti byl gaviál indický rozšířen ve všech větších řekách na severu indického subkontinentu, zejména v Brahmaputře, Ganze a v řece Indus. Vyskytoval se i v Bhútánu a zřejmě i v Myanmaru. V sedmdesátých letech počet gaviálů klesl tak, že se ocitli na pokraji vyhynutí. Ještě kolem roku 2004 se odhadovalo, že na světě žije posledních dvě stě až tři sta jedinců. Dnes je na tom gaviál o trochu lépe. Díky programům na jeho záchranu se přesunul z kategorie na pokraji vyhubení do kategorie kriticky ohrožených druhů.

Jak projekt funguje

Prostředky soukromých firem jsou vloženy do mezinárodního Fondu biodiverzity a jsou přiděleny organizacím, které se záchranou určených druhů zabývají. Na správné využití prostředků dohlížejí nezávislí auditoři. V projektu spolupracují Světová banka, Globální fond životního prostředí GEF (Global Environement Facility) a Světový svaz ochrany přírody IUCN (The World Conservation Union), zkratka je z původního názvu International Union for Conservation of Nature and Natural Recources. IUCN vznikl v roce 1948 a je to nejstarší a nejvýznamnější mezinárodní organizace pro ochranu přírody. Sdružuje vlády, vládní i nevládní organizace a instituce.

Další firmy a loga

Mezinárodní pojišťovna MAAF má ve svém logu od roku 1991 siluetu delfína. Proč zrovna delfína? Vlastnosti, které se delfínům připisují, vyznává prý i tato pojišťovna: ochranu a provázení životem, spolehlivost a rychlost. MAAF se rozhodla investovat do záchrany nejvíce ohrožených druhů kytovců, k nimž delfíni patří, rovněž 1,5 milionu eur a to během tří let. Nejohroženějším kytovcem světa je nyní po vyhynutí delfínovce čínského sviňucha kalifornská (Phocoena sinus), která se vyskytuje jen v nejsevernější části Kalifornského zálivu. V současné době existuje už jen asi 150 jedinců. Sviňucha kalifornská žije jednotlivě nebo v malých skupinkách v kalných mělkých vodách podél kalifornského pobřeží. Váží 30 až 55 kilogramů a dorůstá délky 120 až 150 centimetrů. Horní polovina těla sviňuchy je tmavě šedá, spodní šedobílá. Kůže kolem očí a čelisti je zbarvená černě. Největším nebezpečím pro tyto plaché kytovce jsou rybářské sítě, do nichž se sviňuchy zamotávají, znečištění životního prostředí pesticidy a snížené množství vody vlévající se do zálivu z řeky Colorado.

Dalším aktivním účastníkem tohoto projektu je slavné francouzské lyžařské středisko Val d´Isére. Jako logo si vybralo v roce 1934 orla královského. První akcí v rámci projektu, kterou Val d´Isére financuje, je zmapování oblastí, v nichž orel královský žije, a vytvoření pásem klidu, aby nebyl rušen sportovci.

Jen namátkou uveďme další společnosti, například pojišťovnu Generali, která má v logu okřídleného lva, automobilku Jaguar, která má jaguára nejen v názvu, ale i jako logo, společnost Puma a další. Pokud by se podařilo všechny do projektu Save Your Logo zapojit, mohlo by to významně pomoci k záchraně ohrožených druhů. Zároveň si tak společnost může zlepšit image a demonstrovat dobrou vůli a snahu přispět k zachování biodeverzity na naší planetě.Zdroj: 100+1 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz