SanceDetem.cz – odborný rádce rodinám v problémech

FiftyFifty, společenský magazín.
SanceDetem.cz – odborný rádce rodinám v problémech na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > SanceDetem.cz – odborný rádce rodinám v problémech

FiftyFifty
Share

SanceDetem.cz – odborný rádce rodinám v problémech

Jak řešit potíže dítěte s učením nebo chováním? Jak říci dítěti o problémech ve vaší rodině či o rozvodu? Jaké psychické potíže může dítě mít a jak je řešit? Jak pečovat o dítě vážně nemocné nebo se zdravotním postižením? Jaký vliv má televize na děti? Hledali jste někdy na podobné otázky odpověď?

Vyčerpávající informace k těmto, jakož i k mnoha dalším otázkám nabízí rozsáhlý informační portál SanceDetem.cz, který na začátku dubna oslavil 600 dnů od svého vzniku a dosáhl hranici 150 000 návštěv. Vytvoření portálu iniciovala Nadace Sirius.

„Jako matka z vlastní zkušenosti vím, že každý problém týkající se dítěte jeho rodiče velmi trápí, a proto usilovně hledají ta nejlepší řešení a pomoc. Portál Šance dětem uvádí k jednotlivým potížím a situacím nejen ucelené a ověřené informace, ale přináší také tipy na související literaturu a zdroje a hlavně doporučení, kde rodiče najdou pomoc, a to včetně kontaktů na příslušná pracoviště,“
říká Hana Hoffmannová z Nadace Sirius.

Odbornou radu, pomoc i konkrétní životní příběhy zde najdou rodiny, které se ocitly v nejrůznějších obtížných situacích, např. kvůli zdravotním či psychickým problémům dítěte, rizikovému chování, partnerským nebo finančním problémům, a dále rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením či se závažným onemocněním. Všechny články vznikají ve spolupráci s předními českými odborníky, jako jsou PhDr. Jaroslav Šturma, doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD., PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., doc. MUDr. Bohuslav Mrzena, CSc., a mnoho dalších.

Texty se tak vyznačují odborností, kvalitou a hloubkou vhledu. „Chceme, aby byl portál SanceDetem.cz pro rodiče spolehlivým zdrojem informací a oporou, umožnil jim zorientovat se v problému, který je v souvislosti s jejich dítětem tíží, a pomohl jim rychle a snadno najít adekvátní a účinnou pomoc či řešení,“ doplňuje Hana Hoffmannová z Nadace Sirius.

SanceDetem.cz nabízí navíc každý měsíc hlavní článek na některé aktuální téma, které rodiče zajímá. Jeho součástí je i videorozhovor s odborníkem, infografika, anketa a další informace. V měsíci dubnu je tímto tématem prenatální diagnostika. Zájemci se v obsáhlém materiálu dočtou vše o jejích metodách, úspěšnosti, pozitivech i možných negativech. K dalším hlavním tématům v minulosti patřily například agrese a šikana u dětí, vliv rozvodu na děti či sexuální zneužívání dětí.

Cílem realizátora - Nadace Sirius je pomáhat dětem, které neměly v životě štěstí.
Nadace hledá systematická a účelná řešení problémů dětí s důrazem na jejich prevenci. Maximálně využívá české a mezinárodní zkušenosti a příklady dobré praxe, spolupracuje s předními odborníky. Za dobu svého působení podpořila nadace řadu projektů zaměřených na ohrožené rodiny a děti, dále také iniciuje kampaň chodicilide.cz.Zdroj: tz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz