Rodinné závislosti

FiftyFifty, společenský magazín.
Rodinné závislosti na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Rodinné závislosti

FiftyFifty
Share

Rodinné závislosti

Zatímco dospělí, trpící vlastní závislostí či závislostí některého rodinného příslušníka, mají dnes řadu možností, jak svůj problém řešit, děti se k odborné pomoci dostávají stále velmi obtížně. Výjimku představuje právě sdružení Anima, v jehož rámci funguje i terapeutický Dětský klub.

V prostorách budovy pro léčbu závislostí v Apolinářské ulici se veřejně prezentovalo občanské sdružení Anima nejen tiskovou konferencí, ale především generálkou divadelního představení Dětského klubu. Činnost sdružení, věnující se péči o rodiny, v nichž se vyskytuje závislost na alkoholu či jiných návykových látkách, podpořila svoji účastí i zpěvačka Jitka Zelenková. Nová patronka projektu Závislí na závislých tak pomohla představit ojedinělý terapeutický program v České republice, věnující se pomoci ohroženým dětem ve věku 7 – 14 let.

Děti z rodin závislých bývají často vystaveny posměchu a odsudku, zvláště od vrstevníků ve škole za to, že někdo z jejich rodiny ,,pije nebo fetuje“, což bývá často důvodem fabulace dítěte o „ideální rodině“, ústící v selhávání osobnosti dítěte, což může vést k patologickému řešení – například závislosti. Děti vyrůstající v těchto rodinách bývají zvýšeně vystavovány nejistotě, nedodržování domluv s rodiči, nedostává se jim jednotné a důsledné výchovy, trvale žijí ve vysoce stresovém prostředí. Tyto faktory mají za následek narušení bazální důvěry dítěte v okolí a v sama sebe. Bývá narušena jejich sebedůvěra, sebeúcta, sebehodnocení. V dětství a následně i v dospělosti dochází k problémům s navazováním důvěrných vztahů. Děti si nejsou jisty tím, jaké chování je normální. Značná část těchto dětí je sociálně zanedbaná. U dětí, které vyrůstají v rodinách závislých osob, je v důsledku narušeného výchovného prostředí ohrožena jejich pozitivní identifikace s rodičovskými modely, vývoj jejich rodičovských postojů i psychosexuální vývoj. To může negativně ovlivnit nejen jejich individuální život, ale skrze svou vlastní rodinu i další generaci dětí.

„Činnost sdružení Anima vychází z odkazu docenta Skály, který už na přelomu 60. a 70. let získal pro léčbu závislostí objekt v Apolinářské ulici. Právě on se začal věnovat nejen léčbě alkoholiků, ale osvíceně rozšířil práci na jejich rodiny – návrat do nezměněného prostředí totiž u závislých zvyšuje riziko recidivy, nehledě na fakt, že i okolí takového člověka jeho problémem velmi trpí,“ uvedla vedoucí sdružení Anima Šárka Palečková. Už tehdy vznikly první kluby pro děti z rodin alkoholiků. A dětský klub – pod společným vedením terapeuta a terapeutky - funguje u Apolináře každé pondělí od 15 do 17 hodin dodnes.

Podle terapeuta Aleše Kabilky do klubu stále přicházejí děti, v jejichž rodinách se vyskytuje závislost. „Stejně rády ho však navštěvují i děti z rodin neúplných, disharmonických, a dokonce i ty, u nichž doma žádné vážné problémy nejsou,“ říká Kabilka. Právě správně vedenou integrací dětí z různého prostředí lze upravit nežádoucí projevy, jichž se někteří z členů klubu dopouštějí. A ty ostatní se zas učí větší úctě a toleranci. „Děti se v klubu učí odstraňovat chybně nastavené vzorce chování, kterými trápí své blízké a které působí velké problémy i jim samotným. Ukázat pozitivně jednající dvojici dospělých, dát jim pocit bezpečí a názorně jim předvést správně fungující mezilidské vztahy jsou jedny z klíčových věcí, o které nám v klubu jde,“ říká druhá z dvojice terapeutů Jana Švecová

Jak uvedli pracovníci sdružení Anima, klub, zaměřující se na dlouhodobé budování kvalitních a hlubokých vztahů prostřednictvím společných zážitků a správně nastavených hranic, je financován ze sponzorských darů. K rozšíření jeho aktivit, obnášející například rekonstrukci půdy pro klubové schůzky nebo osvětový program vedený staršími „klubáky“ pro školy a výchovná zařízení, by bylo třeba více peněz.

Cíle služeb, které jsou poskytovány:

1. Snížit pravděpodobnost vzniku závislosti na návykových látkách u dětí vyrůstajících v rodině osob závislých. V průběhu péče se snažíme ovlivnit postoj dětí k užívání návykových látek, cílem je, aby děti žily život bez drog, ale zároveň mohly přijmout své rodiče, osoby závislé - nemocné. Ukazatelem úspěchu je neužívání omamných látek. V případě, že je již dítě uživatelem, jsou ukazatelem dílčí úspěchy, např. nekouří na programu apod.
2. Posílit zdravý psychosociální vývoj těchto dětí a podpořit jejich schopnost vytvářet v budoucnu nepatologické rodinné prostředí a vztahy. Děti získají kolektivní zkušenost, mají příležitost navázat vztah s dospělým člověkem, který je plně přijímá takové, jaké jsou, respektuje je, s terapeutem může dítě sdílet všechny své pocity, může mít k němu důvěru, jejich vztah má jasné hranice. Toto všechno dítě doma nezažívá, ale nutně pro život potřebuje poznat.
3. Děti žijí dlouhodobě v prostředí stresu a napětí, často i otevřené, fyzické a verbální agrese mezi členy rodiny. Na takové podmínky reagují navenek problematickým chováním, psychosomatickými onemocněními, uzavřeností před světem, nebo naopak velkou agresivitou k okolí. Tyto aktuální problémy, se kterými se dítě vyrovnává ve škole a jiném prostředí mimo rodinu, mu ještě více komplikují život. Individuální práce, ventilace napětí a dalších skrytých pocitů dětem s těmito problémy pomáhá.

„Klub pro děti z rodin trpících závislostí je věc, o které je třeba mluvit a podpořit ji,“ uvedla zpěvačka Jitka Zelenková, která se v roce 2008 rozhodla stát patronkou projektu Závislí na závislých. „Rukama docenta Skály prošla řada mých skvělých kolegů – muzikantů. Jeden z mých blízkých spolupracovníků, klavírista Rudolf Rokl, byl jedním z těch, kteří si s panem docentem po deseti letech abstinování směli začít tykat,“ uvedla Zelenková. „Pokud moje přítomnost či vystoupení pro sdružení jakkoli pomůže, ráda to udělám,“ dodala zpěvačka.

První vystoupení ovšem chystají děti samy: jejich divadelní představení, složené z krátkých scének a bajek, které mělo v sídle sdružení Anima v Apolinářské veřejnou generálku, už brzy potěší malé pacienty na oddělení neurologie a psychiatrie v Thomayerově nemocnici v Praze.

Sdružení Anima


Zdroj: tz


© 2005 – 2020 Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu provozovatele zakázáno.