Řidiči se zhoršeným zrakem - hrozba na silnicích

FiftyFifty, společenský magazín.
Řidiči se zhoršeným zrakem - hrozba na silnicích na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Řidiči se zhoršeným zrakem - hrozba na silnicích

FiftyFifty
Share

Řidiči se zhoršeným zrakem - hrozba na silnicích

Řidiče se špatným zrakem, kteří řídí bez brýlí, považuje naprostá většina (96 %) šoférů za nebezpečné. Přesto se v průzkumu DIRECT Pojišťovny více než pětina Čechů s předepsanými brýlemi přiznala, že občas jezdí bez nich!

Řidiči se zhoršeným zrakem - hrozba na silnicíchzoom

Negativní vliv zhoršeného vidění na řízení je skrytou hrozbou, na kterou se rozhodla upozornit DIRECT Pojišťovna v rámci své podpory zodpovědného chování. Navazuje tak na projekt Are You Fit To Drive, který iniciovala její mateřská společnost RSA. Na základě průzkumu a doporučení odborníka pak pojišťovna navrhuje konkrétní opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

„Vliv špatného zraku na řízení je opomíjeným tématem, k němuž chceme otevřít širší veřejnou diskuzi. Je to další krok v podpoře zodpovědného chování, která patří k dlouhodobým prioritám DIRECT Pojišťovny, stejně jako naší mateřské společnosti RSA, od které čerpáme řadu podnětů,“ říká Ján Čarný, generální ředitel DIRECT Pojišťovny, a dodává: „V poslední době jsme upozorňovali například na agresivní chování českých řidičů a nyní chceme poukázat na další závažný problém na našich silnicích.“

Společnost RSA v Británii zkoumala vliv řízení bez brýlí nebo čoček na trenažérech. Testy prokázaly u řidičů se zhoršeným viděním častější vybočování z jízdního pruhu, sníženou schopnost čtení ukazatelů, neudržování stálé rychlosti a větší zátěž při dlouhých cestách, zvyšující riziko nehody. Taková nebezpečí si uvědomují i čeští řidiči, kteří v průzkumu oznámkovali řízení bez brýlí na škále od jedné (lehký přestupek) do pěti (velmi závažný přestupek) známkou čtyři.

„Současné metody vyšetřování zraku řidičů pouze u obvodních lékařů jsou zcela nedostatečné,“ doplňuje problematiku pohledem odborníka MUDr. Pavel Diblík, primář Oční kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. „K vydání běžného řidičského průkazu probíhá povinná lékařská prohlídka prakticky jen při první žádosti a pak až v 60 letech. Když uvážíme, že se zrak s postupujícím věkem prokazatelně zhoršuje, představují řidiči s neodhaleným horším viděním značné riziko pro ostatní účastníky provozu,“ dodává Pavel Diblík.

Jak z toho ven?

Zlepšení současné situace vidí více než dvě třetiny (69 %) respondentů průzkumu v zavedení pravidelných kontrol zraku. Ty by podle zhruba stejného množství řidičů měly probíhat nejdéle jednou za tři roky. Tři čtvrtiny Čechů by určitě zavedly povinné kontroly zraku při obnově řidičského oprávnění, tedy jednou za deset let. Pomohl by také viditelný záznam o podmínce řízení s brýlemi v řidičském průkazu, jak uvedla téměř polovina dotazovaných. Ten v nových průkazech totiž nenajdete.

Pětina řidičů by pro zvýšení bezpečnosti na silnicích navíc uvítala tvrdší postih policie za porušení podmínky pro řidiče nosit při řízení předepsané brýle nebo čočky. Čtyři z deseti Čechů by takový přestupek trestaly odečtením bodů a každý šestý by se přikláněl dokonce k odebrání řidičského průkazu. Policejní kontroly nošení předepsaných brýlí jsou navíc v současnosti jen sporadické. Zažilo je pouze 14 % řidičů z průzkumu.

Návrhy na zvýšení bezpečnosti silničního provozu

DIRECT Pojišťovna navrhuje na základě výsledků průzkumu mezi českými řidiči a rovněž podle doporučení očního primáře konkrétní kroky, které by přinesly zlepšení situace:
Zavést pravidelné kontroly zraku u řidičů – každých 10 let
Změnit metodu vyšetřování zraku – testování by měli provádět oční lékaři, ne obvodní lékaři pouze s využitím světelných tabulí
Povinně zaznamenávat nutnost nošení brýlí nebo čoček v řidičských průkazech
Důsledné kontroly policie

Zdroj: tz


© 2005 – 2020 Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu provozovatele zakázáno.