Rakovina plic se týká i nekuřáků: jak je to možné?

FiftyFifty, společenský magazín.
Rakovina plic se týká i nekuřáků: jak je to možné? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Rakovina plic se týká i nekuřáků: jak je to možné?

FiftyFifty
Share

Rakovina plic se týká i nekuřáků: jak je to možné?

Rakovina plic je neodmyslitelně spojena s kouřením. Málokdo si ale uvědomuje, že každoročně přibude i velké množství nekuřáků, u kterých je tato nemoc diagnostikována. Proč jsou i tito lidé v ohrožení, to napoví následující řádky.

Nekuřáci, na tohle pozor!

1. Neviditelná radioaktivita

Hlavní příčinou rakoviny plic u nekuřáků je vystavení radonu. Ten se v okolním prostředí vyskytuje přirozeně v neškodném množství, v některých oblastech je ale jeho koncentrace vyšší. Hromadí se hlavně v budovách postavených na půdě bohaté na uran. Studie potvrzují, že lidé, kteří dlouhodobě bydlí v oblastech s vysokou koncentrací radonu, jsou rakovinou plic ohroženější, i když nekouří. Radon není vidět ani cítit, takže jediná možnost, jak jeho koncentraci zjistit, je specifický test vaší domácnosti.
 

2. „Nekuřácké“ prostředí

I když si sami cigaretu nezapálí, jsou nekuřáci často vystaveni škodlivinám z cigaretového dýmu. Zatímco v celé Evropské unii jsou tendence kouření na veřejných místech omezovat, Česká republika v tomto ohledu stále zaostává. Díky tomu jsou zplodinám z tabáku vystaveny i malé děti.
 

3. Karcinogeny v práci

Některá zaměstnání znamenají každodenní kontakt s karcinogenními látkami, jako například azbestem či výfukovými plyny. Bezpečnostní podmínky v práci se za posledních několik let zlepšily, přesto pokud pracujete v podobném prostředí, snažte se expozici těmto látkám omezit na minimum.
 

4. Znečištěné ovzduší

O propojení mezi znečištěným ovzduším a rakovinou plic není pochyb. V říjnu roku 2013 klasifikovala Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (součást Světové zdravotnické organizace) znečištěné ovzduší jako nezávislý rizikový faktor pro vznik rakoviny plic.
 

5. Genové mutace

Vědci odhalují stále více informací o tom, jak se vlastně ze zdravé buňky stává buňka rakovinná a čím se zhoubné buňky liší u kuřáků a nekuřáků. Ukazuje se, že u nekuřáků jsou častěji přítomné specifické mutace genů, které způsobují rakovinu. Tato mutace má za následek nekontrolovatelné množení a růst buněk. Tyto informace přispívají k vývoji nových způsobů cílené léčby, která působí právě na zmutované geny.
 

Zvolte život bez tabáku

Kouření je stále nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik rakoviny plic. Muži kuřáci jsou o 23 % ohroženější rakovinou než pánové bez tohoto zlozvyku. U žen je rozdíl 13 %. Jako nekuřáci jste tedy největšímu nebezpečí rakoviny unikli. Pokud přesto máte obavy, zjistěte si množství radonu ve vašem bytě a omezte pasivní kouření na minimum.


Zdroj: Léčba rakoviny.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz