První pomoc při popáleninách: může zachránit i život

FiftyFifty, společenský magazín.
První pomoc při popáleninách: může zachránit i život na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > První pomoc při popáleninách: může zachránit i život

FiftyFifty
Share

První pomoc při popáleninách: může zachránit i život

Nebezpečí popálení kůže na nás číhá v podstatě kdekoliv – v přírodě, v domácnosti a často také v našem zaměstnání. Riziko představují nejen žhavé předměty, ale také vroucí tekutiny, horké páry, elektrický proud a v neposlední řadě sluneční paprsky. Uměli byste si s takovým typem zranění poradit?

Určení míry postižení

Popáleniny, ať už jsou jakéhokoliv původu, lékaři dělí do tří stupňů podle hloubky postižení a závažnosti. S popáleninami prvního stupně si snadno poradíme sami, s těmi závažnějšími je vhodné navštívit zdravotníky. I v těžších případech musíme ale zvládnout alespoň opatření v rámci první pomoci, abychom zabránili infekci či rozvoji šoku a úmrtí. A jak konkrétně jsou jednotlivé stupně charakterizované?

Popálení prvního stupně. V tomto případě bývá postižena jen nejsvrchnější část kůže. Je zarudlá, bolí a může se objevit otok. První pomoc spočívá v chlazení studenou (nikoliv ledovou) vodou po dobu 15 až 30 minut, dále v aplikaci pěny či krému s obsahem panthenolu a v následném překrytí, ideálně sterilní gázou. Pokud není postižena větší plocha, není již další ošetření zpravidla nutné.

Druhý stupeň popálenin.
Vyznačuje se hlubším postižením a tvorbou puchýřů, které byste nikdy neměli propichovat. Dále se v tomto případě vyvarujte použití jakýchkoliv mastí. Pouze místo dostatečně dlouhou dobu chlaďte, sterilně kryjte, a je-li rána velká, vyhledejte lékaře.

Popáleniny třetího stupně. Jsou nejzávažnějším typem a je při nich postižena kůže v celém svém rozsahu. Poranění zasahuje různě hluboko také struktury pod pokožkou – tuk, svalovinu nebo kosti.

Jak pomoci, když je nejhůř

Pokud dojde k závažnému popálení třetího stupně u vás či někoho jiného, držte se následujících doporučení:
Dostaňte sebe i ostatní z dosahu ohně a kouře.
Uhaste hořící oděv, a pokud je přiškvařený k tělu, nestrhávejte ho.
Volejte linku 112.
Sundejte hodinky, prsteny či jiné předměty pevně lpící k tělu v blízkosti popáleného místa
(nebezpečí otoku a následného zaškrcení).
Hluboké a rozsáhlé popáleniny nenamáčejte ve studené vodě, jen je překryjte sterilním materiálem, který nepouští vlákna.
Postižená místa, je-li to možné, polohujte nad úroveň srdce.
Do příjezdu zdravotníků kontrolujte základní životní funkce postiženého
(dech, tep, vědomí) a v případě nutnosti zahajte resuscitaci (oživování).
 Zdroj: Hojení ran.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz