Prvňáček diabetik? Žádný problém!

Prvňáček diabetik? Žádný problém!

FiftyFifty, společenský magazín.
Prvňáček diabetik? Žádný problém! na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Prvňáček diabetik? Žádný problém!

FiftyFifty
Share

Prvňáček diabetik? Žádný problém!

Dříve, než se dítě s cukrovkou poprvé vypraví do třídy, musí rodiče vyřešit spoustu záležitostí. Může se to zdát obtížné, ale dá se to zvládnout. Navíc v dnešní době už není malý diabetik žádnou zvláštností a většina vzdělávacích institucí je na děti s nějakou chronickou nemocí připravena.

Prvňáček diabetik? Žádný problém!

Ještě než půjdete k zápisu, obejděte školy, které by pro vás připadaly v úvahu, a promluvte si s vedením. Měli byste se dozvědět pro vás vše důležité a snáze tak vyhodnotit případné výhody či nevýhody. Vybírejte „základku“ zodpovědně, nejen pro dítě s diabetem bývají první roky povinné školní docházky značnou zátěží. A co bude školák s cukrovkou během dne ve škole muset udělat či potřebovat?

Měřit si glykémii, aplikovat inzulin nebo užívat léky, rozpoznat a umět včas řešit hypoglykémii, svačit, kdy bude třeba, obědvat ve stanovený čas s dostatkem času na dojedení, mít snadný přístup k vodě a volnost k chození na toaletu.
 

Pár věcí navíc

Aby dítě mohlo dostát výše uvedeným povinnostem, musí mít s sebou: léky, glukometr,  svačiny, vhodný je i identifikační náramek pro diabetiky, který je běžně dostupný, levný a může dítěti pomoci, mobilní telefon s předvolenými čísly rodičů, staršího sourozence, podle dohody učitele apod.

Věci můžete zabalit do přehledně označených balíčků, aby vašemu potomkovi mohli v případě nutnosti snadno pomoci učitelé, družinářky nebo sourozenec. Americká diabetologická společnost mimo jiné doporučuje dávat dětem do školy balíček s obecnými informacemi o diabetu, včetně léčebného plánu a návodu, jak rozpoznat a léčit hyperglykémii a hypoglykémii. Také připojte kontaktní informace na sebe a ostatní osoby, které o malého diabetika pečují, dětského lékaře apod.


Informovanost je základ

Učitelé a vychovatelé musejí znát nejen diagnózu, ale i aktuální zdravotní stav vašeho dítěte. Abyste je udržovali v obraze, každý rok s nimi proberte léčebný plán znovu. Informujte je i o všech změnách. Ideální by bylo, kdybyste vše přehledně a srozumitelně sepsali a kopie rozdali osobám, které přijdou s dítětem do kontaktu. Snažte se dosáhnout takového uspořádání, se kterým souhlasí obě dvě strany a které neznamená omezení pro dítě.


Buďte ve spojení

Vhodné bývá zprostředkovat setkání lidí, které budou mít ve škole vašeho potomka na starosti. Můžete jim předat informace a oni se mohou zeptat vás na vše, co je zajímá. Osobní jednání je nenahraditelné. Ujistěte se, že je personál školy připravený na to, aby se o dítě postaral za všech okolností. Ptejte se zodpovědných osob a nebojte se jim sdělit, že by se měli v něčem zdokonalit. Snažte se být oboustranně otevření. Úzkost zaměstnanců školy z toho, zda se budou umět o diabetika postarat, může způsobit, že se k němu budou chovat jinak než k ostatním školákům. To však může být vaším potomkem vnímáno negativně.
 

Příprava znamená klid a pohodu

Rodiče jsou často z nástupu dítěte do školy nervózní. Pro klid všech je důležité poučit diabetika o všem, co je spojeno s jeho nemocí – čiňte tak beze strachu či nervozity.
 Dítě by mělo (adekvátně svému věku) porozumět tomu, jak cukrovku sledovat a léčit.
 Ve škole sice potřebuje důsledný dohled, ale mělo by se též cítit bezpečně a sebejistě mezi svými vrstevníky. To mu umožníte dostatečnou přípravou.
 Snažte se ho však vychovávat i k tomu, aby výhod spojených se svým handicapem nezneužívalo a nesvádělo na něj své případné lajdáctví.
 Malý diabetik musí vždy vědět, komu si říct o pomoc, když se něco děje.
 Též by měl být zcela samostatný ohledně medikace v době jídla.

Pravidelně se potomka vyptávejte, jak se mu ve škole daří. Je vhodné smluvit si i nějakou zpětnou vazbu s učitelem. Komunikace by rozhodně neměla probíhat formou poznámek v žákovské knížce.


Co když nastanou potíže?

Vždy se snažte zachovat klid, a to především kvůli svému dítěti. Nastolte atmosféru vzájemného respektu a slušnosti. Pokud nebude dohoda možná, snažte se hledat řešení, které bude výhodné pro dítě.


Zdroj: Deník diabetika.cz 


© 2005 – 2018 Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu provozovatele zakázáno.