Průměrný Čech spotřebuje 130 kg papíru ročně

FiftyFifty, společenský magazín.
Průměrný Čech spotřebuje 130 kg papíru ročně na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Průměrný Čech spotřebuje 130 kg papíru ročně

FiftyFifty
Share

Průměrný Čech spotřebuje 130 kg papíru ročně

Ačkoliv dochází ke globální elektronizaci, klasický papír má v kancelářském provozu stále nezastupitelnou roli. Za uplynulé čtvrtstoletí se jeho spotřeba ztrojnásobila a průměrný Čech jej ročně využije na 130 kilogramů.

V Česku se začínají objevovat firmy, které se snaží spotřebu papíru korigovat a usměrňovat, případně se stát kanceláří se statusem bez papíru. Tyto pokusy však nemusí nutně vést ani k úsporám. Tento článek ukazuje, proč je papír i v dnešní době nenahraditelný, jaký účinek má na lidský mozek a kterými kroky mohou firmy spotřebu papíru efektivně snížit.
 

Ruční podpis na papírové dokumentaci je symbol prestiže a čtení z papíru je efektivnější

Většina vědců a pedagogů se shoduje, že čtení z papíru je efektivnější než čtení z monitoru. Při čtení z papíru lidský mozek důkladně promýšlí obsah sdělení a zároveň prožívá emoce. Fyzickým kontaktem s papírem si mozek také dokáže lépe upořádat a ukládat informace. Z výzkumů také vyplývá, že při čtení papírových dokumentů mají lidé menší sklon k únavě, než při čerpání informací z elektronických publikací. Mechanická podstata papíru a psacích pomůcek navíc podporuje tvůrčí práci a stimuluje kreativní myšlení. Předávání hotových dokumentů je pak ze společenského hlediska součástí sociální interakce ve firmě, při které mnohdy probíhají diskuze, jež by pracovníci v rámci emailu neřešili. Zajímavostí je, že i v době elektronických podpisů preferují manažeři fyzickou existenci stěžejních dokumentů a smluv. Vlastnoruční podpis je i v současnosti stále obecně považován za symbol prestiže a důstojnosti.

Neklesající oblibu využívání papíru dokazují i statistiky. V průběhu posledních 25 let se podle údajů společnosti Activa spotřeba papíru v České republice více než ztrojnásobila a výdaje za něj ve firemním sektoru neklesají. Ročně jej Activa prodá na 7 500 tun, což představuje 1 miliardu a 500 milionů listů papíru.

Průměrný Čech podle údajů za rok využije zhruba 130 kg papíru.
Do této hodnoty spadá veškeré papírenské zboží jako hygiena, balení, noviny, šanony, složky, štítky, paragony a podobně. U xerografického papíru pak připadá na každého občana ČR přibližně 1.200 listů, což představuje zhruba 6 kg. V západní Evropě využívají občané průměrně o 3 kg papíru více, což potvrzuje snahu Čechů o ekologičnost. Největšími konzumenty kancelářského papíru jsou státní úřady a administrativně-analytické společnosti. Právě tyto subjekty zavádějí jako první programy redukující papírování, ať už jej nazývají úspornými opatřeními či zeleným úřadováním. Podle dostupných statistik mohou firmy snížit spotřebu papíru o 10 % až 30 %.
 

Oboustranný tisk sníží náklady až o pětinu

Až čtvrtinu prostoru na papíře lze ušetřit úpravou okrajů dokumentů před tiskem či využitím prostorově úsporných fontů jako je například Arial. Významné úspory v oblasti tisku může firmám i jednotlivcům přinést správné formátování dokumentů a kontrola v náhledech tisku. Například jen zavedení oboustranného tisku ušetří při používání v interních dokumentech i pětinu nákladů. Neméně důležité je správné nastavení tiskáren a centrální systém správy tisku. Do redukce nákladů na papírování by měly firmy také vždy aktivně zapojit své zaměstnance. Ti by měli být vyškoleni v používání všech funkcí u tiskáren a komunikačních kanálů, a zároveň pamatovat na to, aby netiskli dokumenty zbytečně. Podle odhadů dnes totiž každý třetí dokument skončí v koši ve stejný den, kdy byl vytištěn.
 

Levnější papíry se paradoxně mohou prodražit

Při nákupu papíru by měl hrát vždy hlavní roli poměr kvality a ceny ve vztahu k funkci, ke které budou firmy papír využívat. "Nákupy levných nekvalitních papírů s vysokou prašností mohou skončit zanesením tiskáren, což ve výsledku vyjde firmu mnohonásobně dráž. Špatné optické vlastnosti papíru zase ústí v rozmazání výsledného tisku," objasnil Martin Holoubek ze společnosti Activa, která je jedničkou na trhu v oblasti poskytování služeb a vybavení pro kanceláře. Velmi zajímavou cestou, jak snížit náklady na papír, je volit listy s nižší gramáží. Zatímco v České republice mají standardní papíry gramáž 80 g/m2, ve Spojených Státech si kanceláře při zachování stejné tiskové kvality vystačí s papírem o 5 gramů lehčím. Mistry v rozumném kancelářském využívání papíru jsou pak Japonci, kteří nejčastěji úřadují na listech s plošnou hmotností 64 g/m2. Úspora při snížení gramáže papíru přitom činí řádově několik procent na každých 10 gramů.Zdroj: tz Lesenský.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz