Prozradí vás zorničky

FiftyFifty, společenský magazín.
Prozradí vás zorničky na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Prozradí vás zorničky

FiftyFifty
Share

Prozradí vás zorničky

Dospěli jste k důležitému rozhodnutí? Nechcete, aby to někdo zjistil? Psychologové i vnímaví lidé to prý bezpečně poznají. Jak? Podle vašich zorniček, které se rozšíří, když se rozhodnete. Ti schopnější dokonce dokážou odhadnout, jak vaše rozhodnutí dopadlo.

Je odedávna známo, že zorničky se rozšiřují ve tmě a ve stresových situacích. Je to součást reakce „bojuj, nebo uteč“. K jejich rozšíření právě v těchto situacích dochází vlivem hormonu noradrenalinu.

Nyní australští vědci přišli s další možností. Po sérii pokusů s výběrem předmětů zjistili, že nejvíce se pokusným osobám panenky rozšířily při pohledu na předmět, který si z několika možností člověk vybral. V dalších pokusech se to dalo odhadnout už s více než šedesátiprocentní jistotou. Australský tým přišel k závěru, že noradrenalin v tomto případě přímo nesouvisí s rozhodovacím procesem, ale upevňuje rozhodnutí, ke kterému člověk dospěl, nebo k němu už jasně směřuje.

Vědci z britského Oxfordu na to mají zcela jiný názor. Zpochybňují závěry, že na rozšíření zorniček má rozhodovací proces vliv, a připisují to pouhému vzrušení z prováděných pokusů. Diskuze pokračují, ale australský tým je o správnosti svých závěrů pevně přesvědčen včetně toho, že se dá odhadnout s velkou přesností i výsledek rozhodování.

Němečtí a belgičtí vědci, kteří se závěry Australanů souhlasí, se chtějí pokusit této skutečnosti využít ke komunikaci s pacienty s poškozeným mozkem, kteří nejsou schopni pohybu ani řeči. Panenky by měly být ukazatelem, který jim sdělí rozhodnutí pacienta. Zjistili, že i přes poškození mozku zorničky těchto lidí na různé podněty reagují. Otázky by měly být pro tyto pacienty napsány na obrazovce nebo jim budou srozumitelně přečteny. Podle německých vědců jsou výsledky stejně přesné jako při sledování reakcí mozku pomocí MRI a přitom je to daleko jednodušší a pohotovější způsob.

Zdroj: 100+1 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz