Prostitutka nebo apoštolka?

FiftyFifty, společenský magazín.
Prostitutka nebo apoštolka? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Prostitutka nebo apoštolka?

FiftyFifty
Share

Prostitutka nebo apoštolka?

Máří Magdaléna. Bývá zobrazována jako hříšnice, kajícnice, představuje napravenou prostitutku. Marie pocházela z chudého města Magdaly. Kde je chudoba, tam je i neřest. Bible praví, že byla hříšná a když do města přišel Ježíš, vzala drahý olej a s pláčem mu natřela nohy a své slzy, které na nich ulpěly, utírala svými vlasy...

Ježíš jí hříchy odpustil. Jinde se však píše, že z ní Ježíš vyhnal 7 zlých duchů. Byla tedy jednou z jeho pacientek. Vyléčená Marie ho následovala při jeho cestě.
Katolická církev
ji zařazuje mezi pomocnice, které se staraly o Ježíše a jeho učedníky - jakési oddané služebnice, které praly, vařily a tiše následovaly celou skupinu.
Východní ortodoxní církev
ji považuje za vzdělanou ženu, která naslouchá Ježíši a přemýšlí o jeho slovech. Ježíš s ní rád hovoří a považuje ji za nejbystřejší ze všech učedníků. Na obrazech je zobrazena jako apoštolka, která káže Písmo svaté.
Další rozpory ohledně Marie Magdalské vznikly při nálezu apokryfních (nekanonizovaných) svitků po 2. světové válce v Horním Egyptě. Jsou čtyři a pocházejí z doby, kdy byla napsána i oficiální evangelia (konec 2. století). V Egyptě byly nalezeny jejich kopie o 2 století mladší. Názvy? Rozhovor se Spasitelem, Tomášovo, Filipovo a Mariino evangelium... Podívejme se, co se v nich píše.

Miláček Krista
Ve všech se uvádí, že Marie byla nejoblíbenější Ježíšovou učednicí. Dával ostatním za příklad její vzdělanost a rychlost správného úsudku, která ostatním často scházela. Ti ostatní byli muži, Židé zvyklí na poslušnost žen, které nelze považovat za sobě rovné a už vůbec nelze naslouchat jejich názorům. Nejvíce ji odsuzoval Petr, který prohlásil: ’Marie by měla od nás odejít, neboť ženy nejsou života hodny’. Ježíš oponoval, že neexistuje důvod, proč by žena nemohla chápat jeho učení stejně jako muž a proč by je nemohla předávat jiným. Filip ji nazývá snoubenkou Pána. Dále se dozvíme, že Ježíš s ní trávil mnoho času o samotě a někdy ji líbal. Byla jeho ženou nebo družkou? To se v apokryfech přesně nedozvíme. Nahlédněme však do Bible, do Janova evangelia. Je nejpodrobnějším vylíčením Kristova života. Toho provází učedník beze jména, Ježíšovu srdci a mysli nejbližší. Pozdější katolický výklad označuje tohoto neznámého za Jana. Jan býval malíři zobrazován jako bezvousý, půvabný, až zženštilý mladík s dlouhými vlasy. Při Poslední večeři spočívá na hrudi Krista a dle evangelia: ’spolehl na klíně jeho´. Že by Ježíš miloval ze všech nejvíce muže? To by spíše připomínalo homosexuální vztah, ale pravděpodobnější je, že ‘miláčkem Božím’ je Marie Magdaléna.

Jediná odvážná
Byla-li manželkou, milenkou nebo jen přítelkyní asi nezjistíme, ale pravdou zůstává, že, narozdíl od ostatních učedníků, byla odvážná. Doprovázela Ježíše až na Golgotu, zůstala s ním do konce a pohřbila jeho tělo. Hrob pak nalezla prázdný a byla první, komu se Ježíš po svém vzkříšení zjevil. Proč zrovna jí? Učedníci nevěřili jejím slovům o vzkříšení, nebylo pro ně přijatelné, že by se zjevil ženě a ne jim, kteří se považovali za jeho nástupce. Nástupce, kteří se po celou dobu skrývali a báli... Nejvíce jí opět oponoval Petr. Jejich spor bývá považován za prapůvod rozdělení křesťanského učení. Petr po Ježíšově smrti vyloučil ženy ze skupiny, která kazatele doprovázela. První byla právě Marie Magdaléna. Apoštolové se rozešli kázat Ježíšovo učení. Marie také. Zamířila do Řecka, kde, dle legendy, zemřela v Efezu. Její tělo prý bylo převezeno do Francie. Další legendy říkají, že ve Francii dokonce žila, ale ty pocházejí až z 11. století. Nejpravděpodobnější místo jejího hrobu bude asi Efez.

Katolická církev a ženy? To nejde dohromady!
Proč byla potlačena úloha Marie Magdalény při vzniku křesťanství? Jak už jsem uvedla, muži kolem Ježíše nesnesli, aby je předčily ženy. Byli vychováni v židovské víře - žena je nečistá, nesmí se dotknout tóry, protože by ji mohla znesvětit, při bohoslužbách musí být v oddělených prostorách. Je zajímavé, že křesťanské ženy se dříve nesměly dotknout Starého zákona. Apoštolové si do Kristova učení převzali z židovství to, co pro ně bylo nejpohodlnější a nejvýhodnější. Opětovná podřízenost a poslušnost ženy. I když v počátcích křesťanství nalezneme více žen, které kázaly víru a organizovaly tajné bohoslužby, muži časem prosadili svou převahu a odkázali ženy do ´určených míst´. Náboženské texty doznávaly častých změn, škrtalo se v nich a v samotném Janově evangeliu se neznámý učedník, Kristem milovaný, změnil v apoštola Jana. Definitivně o postavě Marie z Magdaly rozhodl papež Řehoř Veliký (590-604), který Marii označil za hříšnici posedlou zlými duchy. Dokázal to, že ženy zmizely z dějin křesťanství. Nenapravilo to ani pozdější prohlášení Kristovy Matky Marie za svatou pannu. Žena byla stále považována za nástroj neřesti, za tu, která způsobila prvotní hřích. Takže jejím opakem mohla být dle církve jen panna, i když porodila. I když byla Marie Magdaléna v 70. letech minulého století částečně očištěna od své špatné pověsti, nové apoštolky nebo kazatelky bychom v katolických kostelích hledali marně. Kdo byl na začátku? Šovinistický Šimon Petr.

© 2005 – 2020 Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu provozovatele zakázáno.