Projekt SEAT in the SUN

FiftyFifty, společenský magazín.
Projekt SEAT in the SUN na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Projekt SEAT in the SUN

FiftyFifty
Share

Projekt SEAT in the SUN

V rámci všeobecné snahy společnosti SEAT o maximální ochranu životního prostředí byla úspěšně dokončena první fáze projektu „SEAT in the SUN“, která spočívala ve výstavbě dvou fotovoltaických elektráren schopných dohromady vyrobit 6 milionů kWh čisté elektrické energie.

Během prvního kompletního roku provozu vyrobí tato elektrárna mnohem více energie, než spotřebuje slavnostní vánoční osvětlení v Madridu a Barceloně.

V úvodní fázi dosahuje hodnota celkového instalovaného výkonu 4 MW. Více než 20 tisíc solárních panelů na střechách výrobních budov a parkovišť pokrývá plochu 135 tisíc m2.

Ekologický projekt umožní závodu SEAT v Martorellu výrazně přispět k ochraně životního prostředí. Solární elektrárna totiž zabrání každý rok vzniku 2800 tun emisí CO2. K dosažení stejného efektu by bylo nutné vysázet více než tisíc hektarů lesa.

Projekt „SEAT in the SUN“ je realizován ve spolupráci se společností Gestamp Solar a je založen na principu lokální velkovýroby čisté elektrické energie pro místní spotřebu (decentralizace výroby energie). Zařízení postavená na parkovištích mají navíc dvojí účel. Jednak vyrábí energii z obnovitelného zdroje a jednak chrání vozy výrobce před vrtochy počasí. Realizace této první fáze si vyžádala investici ve výši 17 milionů eur.

V letech 2011 až 2012 budou zprovozněny další fáze výstavby fotovoltaické elektrárny, která se po dokončení stane největší fotovoltaickou elektrárnou instalovanou na střechách v rámci evropského automobilového průmyslu.

Projekt „SEAT in the SUN“ počítá s výstavbou celkem 6 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 10,6 MW na celkové ploše 320 tisíc m2. Společnost SEAT tím získá kapacitu pro výrobu více než 13 milionů kWh čisté elektrické energie za rok. To je ekvivalent spotřeby elektřiny 3000 španělských domácností. Emise CO2 se díky tomu sníží o 6200 tun ročně, což je téměř 15 % přínosu z hlediska emisí oxidu uhličitého, který má pro životní prostředí přírodní rezervace Montseny na okraji Barcelony.

Zdroj: tz Seat.cz


:: Fotogalerie ::
foto: seat2 foto: seat3 foto: seat1
© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz