Proč vyhynuli medvědi jeskynní? Na počátku bylo, že se stali vegany

FiftyFifty, společenský magazín.
Proč vyhynuli medvědi jeskynní? Na počátku bylo, že se stali vegany na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Proč vyhynuli medvědi jeskynní? Na počátku bylo, že se stali vegany

FiftyFifty
Share

Proč vyhynuli medvědi jeskynní? Na počátku bylo, že se stali vegany

Jeskynní medvědi přečkali několik dob ledových a po desítky tisíc let prakticky neměli vážné nepřátele. S váhou okolo pět metráků (v extrému ale až jedné tuny) a délkou těla 3,5 metrů byli skutečně bez konkurence. Přesto však jejich stopa z historie přibližně před 24 000 lety začíná mizet. Proč vlastně vyhynuli? To se rozhodli ozřejmit paleobiologové z university v Tübingenu.

Mezinárodní tým odborníků z Kanady, Itálie a Německa se zaměřil na průzkum muzejních exponátů a dochovaných kosterních pozůstatků těchto skutečně masivních medvědů. Hypotéz, které by objasnily zánik jeskynních medvědů, bylo k dispozici hned několik. V úvahu přicházely klimatické změny, neustálý konkurenční boj s menšími a vývojově mladšími medvědy hnědými a samozřejmě tlak našich lidských prapředků. Jenže ani jedna z těchto variant se nezdála být reálná. Medvědi jeskynní už za sebou měli několik s úspěchem přežitých ledových etap a lidská populace byla tehdy tak nepočetná, že ještě nemohla způsobit plošné vyhynutí živočišného druhu. A medvědí konkurence?


Medvěd se slabostí pro zeleninu

Jak dokázaly rozbory DNA a také četné analýzy izotopů uhlíku a dusíku v kolagenu kosterních fragmentů, s medvědy hnědými se ti jeskynní o potravu nepřetahovali. Byli totiž silně zaměření na rostlinnou stravu. Oba druhy jsou klasifikováni jako všežravci, ale v případě jeskynních medvědů se už jednalo o praktickou býložravost, proloženou jen tu a tam nějakým drobným hlodavcem nebo kanibalizací vlastních mláďat. Jeskynní medvědi se postupně s každou další ledovou etapou více vývojově specializovali na příjem výživné rostlinné stravy. Úspěšná strategie nenáročného spásání bobulí a šťavnatých listů je ale relativně brzy, dostala do úzkých. Přišlo totiž ochlazení.

Jak píše paleobiolog Hervé Bocherens, „medvěd jeskynní, který se poprvé objevil před 400 000 lety jako všežravec s drobnou slabostí pro zeleninu, se totiž do roku 24 000 propracoval do role potravního specialisty - vegana.“ A s nástupem posledního glaciálního maxima se mu už pohříchu rostlinné stravy nedostávalo. S následujícím ústupem ledu tentokrát nevychází z jeskyně medvěd silnější, ale spíše narušený a evolucí odsouzený k zániku. Doba se totiž změnila a býložravý medvěd jeskynní už není schopen adaptovat se na další změny, tak jako úspěšnější všežravec, medvěd hnědý.

Změna klimatických podmínek, která zasáhla potravní zdroje medvěda jeskynního, se navíc spojila i s naší populační obměnou: neandrtálci byli před 50 000 lety zvolna vytlačeni „anatomicky moderními lidmi“. Lokálně medvědi jeskynní ještě po nějaký čas přežívali v izolovaných alpských pohořích, kam se za nimi nedostali lovci, a v části Rumunska. „Ani v těchto oblastech navzdory chladnému klimatu nekonzumovali maso, a proto nebyli schopni tyto náročné podmínky ustát,“ říká Bocherens. „Příčina vyhynutí jeskynních medvědů tedy není jediná: byla to kombinace evolučních a klimatických faktorů, které v závěru urychlila expanze lidské populace.“


Autor: Radomír Dohnal
Zdroj: Ekolist.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz