Pro vodu choďte s konví

FiftyFifty, společenský magazín.
Pro vodu choďte s konví na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Pro vodu choďte s konví

FiftyFifty
Share

Pro vodu choďte s konví

Každého, kdo má vlastní domek nebo rekreační chatu a čerpá vodu ze studny, potoka či rybníka, nebo vypouští odpadní vody mimo veřejnou kanalizaci či žumpu, by měla zajímat následující dvě data: 1. červenec 2007 a 1. leden 2008.

Povinnosti kolem čerpání a vypouštění vod

Od začátku příštího roku totiž zanikne část povolení jak k čerpání vod, tak k jejich vypouštění. Vyhnout se tomu ale můžete, když požádáte o prodloužení tohoto povolení. To byste měli učinit právě do 1. července letošního roku.
Obě povinnosti jsou uvedeny v zákoně č. 20/2004, který upravuje předchozí předpisy týkající se vod (tzv. vodní zákon). Podle informací ministerstva životního prostředí platí už od roku 1955 povinnost mít k vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod povolení. Nejedná se tedy o žádnou novinku. Pokud máte povolení k vypouštění odpadních vod z vašeho domu nebo chaty, které nabylo právní moci před 1. lednem 2002, požádejte si o jeho prodloužení. Jinak vám toto povolení zanikne k 1. lednu 2008 a pro zlegalizování vypouštění odpadní vody z domovní čistírny či septiku si budete muset požádat o povolení nové. Vaše povolení nezaniká, pokud nabylo pravomoci později než 1. ledna 2002.


O prodloužení nebo nové povolení si požádejte u příslušného vodoprávního úřadu, tj. na úřadu obce s rozšířenou působností (jak takový úřad vyhledat viz poslední odstavec). Vodoprávní úřad zhodnotí vaši konkrétní situaci a stanoví podmínky, za jakých je možné odpadní vody vypouštět. Prodloužit stávající povolení lze, pokud se nezměnily přírodní (hydrologické, ekologické) podmínky.

Je-li vaše domovní čistírna nebo septik napojen na veřejnou kanalizaci nebo používáte vyváženou žumpu, povolení nepotřebujete. Jestliže svoji zahrádku zaléváte odpadní vodou, je to v pořádku jen tehdy, pokud nehrozí, že dojde ke znečištění podzemních vod. O tom, zda na vaší zahradě umožňují hydrologické podmínky zalévání odpadní vodou, se informujte zase na příslušném vodoprávním úřadě.

S konví bez povolení

Jestliže na zalévaní raději používáte vodu z potoka nebo rybníka, nepotřebujete žádné povolení opravňující k čerpání vody, pokud chodíte pro vodu s konví nebo kýblem. Jestliže vám v potoce vrčí čerpadlo, trkač nebo jiné zařízení na čerpání vody, povolení byste už mít měli. Stejně tak, pokud čerpáte vodu ze své studny.

Za čerpání vody bez povolení může fyzická osoba dostat pokutu až 50 tisíc korun. Jestliže podnikáte nebo jste právnickou osobou, je horní hranice pokuty dokonce 10 milionů korun. Povolení nepotřebujete pro využívání dešťové vody, kterou chytáte do sudu pod okapem, nebo když máte na zahradě studnu, kterou nepoužíváte.

Podobně jako u vypouštění odpadních vod i u čerpání povrchových či podzemních vod zanikají k 1. lednu 2008 povolení, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001. O prodloužení stávajících povolení můžete požádat opět do 1. července 2007. Povolení k odběru povrchové vody získáte u vodoprávního úřadu.

Pokud si nejste jisti, jak máte postupovat, podívejte se na internetové stránky www.zanikpovoleni.cz, které provozují ministerstva zemědělství a životního prostředí. Rovnou si tu můžete stáhnout potřebné formuláře, najít svůj vodoprávní úřad a vyrazit. Jestliže nemáte internet, vytočte bezplatnou linku 800 101 197, na níž vás automat dovede k informacím, které hledáte.

Evropský sociální fond
Tento článek vznikl díky projektu Environmentální občanské poradenství, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Za obsah článku je výhradně zodpovědná redakce EkoListu a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie.Zdroj: Martin Mach, EkoList.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz