Příběh metadonu

FiftyFifty, společenský magazín.
Příběh metadonu na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Příběh metadonu

FiftyFifty
Share

Příběh metadonu

Mnozí lidé se dodnes nemohou dohodnout, jestli je metadon droga, nebo lék. Někteří v něm vidí spásu, jiní vyhánění čerta ďáblem. Kontroverzní příběh metadonu je krkolomný a spletitý už od svého počátku. Odkud se vlastně vzal a kdo jej k nám dovezl?

Válečné stigma

Vůbec poprvé byl metadon syntetizován v roce 1939 ve farmaceutických laboratořích v Německu. Stal se produktem dlouhého hledání nových analgetik, které začalo již v osmdesátých letech 19. století. Co bylo dál?

Traduje se, že byl užíván během druhé světové války a že byl vyroben na objednávku. Obě tato tvrzení mají ale podle všeho tzv. hliněné nohy.
Samotný název metadon byl poprvé použit až v roce 1947 a první testy provedeny v roce 1942.
Byl sice poskytnut vojsku, které s ním pracovalo pod názvem Amidon, ale zcela jistě nebyl použit během války. Ani jeho tvůrci z farmaceutických laboratoří a ani vojenští lékaři jej totiž neuměli užívat v adekvátních dávkách.
Tento lék nebyl navíc ani schválen ke komerčnímu užití.
 

Kontroverzní tvrzení

Metadon nebyl široce užíván během druhé světové války k tišení bolesti. Je tedy trochu přitažené za vlasy tvrdit, že tomu bylo naopak a že byl užíván jako náhražka za morfin pod názvem Dolofin. Ten je prý navíc odvozen z Hitlerova křestního jména Adolf. Dolofin sice existuje, ale jeho název vznikl z latinských slov „dolor“ a „finis“ čili konec bolesti. Podobně nesprávné tvrzení je, že Amidon vešel tehdy ve známost mezi vojáky a veřejnost jako Adolfin. Tento název ve skutečnosti vytvořili v 70. letech v New Yorku odpůrci metadonu jako pokus zdiskreditovat jeho užívání jako léku.
 

„Divoká“ substituce

Počátky substituční léčby byly v České republice bez nadsázky divoké. Od 70. let minulého století se používaly etylmorfin a buprenorfin k léčbě závislosti na podomácky připravovaném opiátu „braun“. Vůbec první metadon se k nám dostal v roce 1992 ze Švýcarska. Byl dovezen MUDr. Jiřím Preslem, vedoucím nadace Drop-in. Po celé řadě problémů s celními i zdravotnickými orgány byla léčba nakonec dovolena – ovšem jen jako roční experiment. V roce 1997 byl na oddělení pro léčbu závislostí pod vedením MUDr. Petra Popova spuštěn další podobný program povolený ministerstvem zdravotnictví. Byl však omezen jen na 20 pacientů.
 

Nabízí pomoc

Česká vláda se nakonec rozhoupala k činu a v roce 1999 vznikly oficiální standardy substituční léčby. Kapacita apolinářského programu doktora Popova se postupně zvýšila na 100 pacientů. To ovšem nestačilo, a tak bylo v květnu 2000 spuštěno dalších 7 substitučních programů. Přes krušné a divoké začátky tak metadon pomáhá dodnes.
 Zdroj: Substituční léčba.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz