Při výkupu odpadů si podvodem snaží přilepšit řada zákazníků

FiftyFifty, společenský magazín.
Při výkupu odpadů si podvodem snaží přilepšit řada zákazníků na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Při výkupu odpadů si podvodem snaží přilepšit řada zákazníků

FiftyFifty
Share

Při výkupu odpadů si podvodem snaží přilepšit řada zákazníků

Česká obchodní inspekce minulý týden zveřejnila statistiky prohřešků výkupců odpadů. Porušení předpisů se dopustila téměř třetina kontrolovaných provozoven.

Podvodů se při výkupu odpadů nedopouští jenom někteří provozovatelé, ale i sami zákazníci. Snaží se například prodat zakázané předměty nebo podvodem navýšit váhu vykupovaných surovin a tím i výslednou cenu.

Zakázané předměty

Při výkupu surovin musí provozovny podrobit každý dovezený odpad přísné kontrole. Najdou se totiž takoví zákazníci, kteří se snaží do kovošrotu prodat veřejná zařízení, jako jsou kradené dopravní značky či víka od kanalizace. Takové případy je samozřejmě nutné ihned nahlásit. U některých kradených předmětů soukromé povahy samozřejmě nelze jejich nelegální nabytí odhalit vždy okamžitě. Pachatelé však mohou být díky řádné evidenci zákazníků a vykoupeného odpadu v dané provozovně dopadeni zpětně.

Při výkupu se lze také setkat s tím, že zákazníci dovezou starou nevybuchlou munici z války, jakou jsou například nábojnice nebo granáty. Takové předměty je samozřejmě nutné nechat zlikvidovat pyrotechnikem. Pracovníci výkupen tak musí být opravdu obezřetní, aby se vlastní nepozorností nedostali sami do problémů. Výkupem zakázaných předmětů se totiž dopouští správního deliktu, za který jim hrozí vysoké pokuty. Při výkupu prokazatelně kradených předmětů pak mohou být dokonce stíháni za trestný čin podílnictví.

Snaha zvýšit finanční odměnu

Přilepšit si ve výkupnách odpadů se lidé snaží také podvodným navyšováním váhy vykupovaného odpadu. V praxi se setkáváme s tím, že lidé například odmítnou vysypat pytel s dovezenou mědí, protože v něm mají kromě vykupovaných kovů také kameny. Rovněž jsme zaznamenali snahu zvýšit odměnu za vykupovaný bojler či radiátor tak, že je zákazník naplnil vodou či olejem.

Výjimkou nejsou ani případy, kdy zákazník deklaruje jiný materiál, než ve skutečnosti přinesl. Cílem je samozřejmě opět získat vyšší finanční ohodnocení. Zákazník například doveze hliníkové nádobí, ale vydává ho za litý hliník. Nebo přinese staré měděné dráty se zbytky nečistot a snaží se je prodat jako novou měď.

Autor: Jakub Pyšný, Alfa šrot
Zdroj: Lesenský.cz
 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz