Při CHOPN je zásadní udržovat plíce v kondici!

FiftyFifty, společenský magazín.
Při CHOPN je zásadní udržovat plíce v kondici! na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Při CHOPN je zásadní udržovat plíce v kondici!

FiftyFifty
Share

Při CHOPN je zásadní udržovat plíce v kondici!

Při chronické obstrukční chorobě plic dochází k poškození plicních sklípku a ke zhoršení výměny plynů. Velmi důležitá je plicní rehabilitace, která zlepšuje dýchání a tím i přísun kyslíku do organismu. K čemu může dojít v případě zanedbaní léčby?

Pro chronickou obstrukční nemoc (CHOPN) je typická nadměrná tvorba hlenu z důvodu neustálého zánětu dýchacích cest. Nemocného trápí pocit dušnosti i kašel, a to jak při fyzické aktivitě, tak také v klidu. Řešením je zpravidla farmakologická terapie, kterou lze vhodně doplnit dechovými cvičeními.


Hoří svíčka, něco si přej

Jedním z velmi oblíbených cvičení je tzv. sfoukávání svíčky. Ti, kteří se věnují meditaci, ho jistě dobře znají. Trénink pomáhá zpomalit dýchání, uklidnit se a dodat větší množství vzduchu do plic. Doporučená doba cvičení je mezi 5 až 10 minutami denně. Jak na to?
  Pohodlně si sedněte a uvolněte krk a ramena.
  Se zavřenými ústy proveďte hluboký nádech nosem.
  Představte si, že před vámi hoří svíčka a chcete ji sfouknout.
  Dlouhým a stálým výdechem plamínek uhaste.
 

Nafukování balónu

Hlavním nádechovým svalem člověka je bránice. Cílem metody „nafukování balónu“ je naučit se bránici efektivně využívat. Astmatici a lidé s CHOPN při nádechu často zapojují pomocné dýchací svaly – aktivují zádové svalstvo a svaly ramenou. Níže popsané cvičení má pomoci odbourat tyto špatné návyky. Doporučená doba provádění je 5 až 10 minut denně.
  V sedu nebo na zádech položte volně ruce na břicho a uvolněte se.
  Představte si, že vaše plíce jsou balónem, který je třeba nafouknout.
  Proveďte dlouhý hluboký nádech nosem, během kterého zapojte i břišní svalstvo.
  Vydechujte pusou dlouze, rty jsou ve stejném postavení jako při sfoukávání svíčky.

Kromě cíleného cvičení dýchání existují také aktivity, které si nejen užijete, ale posílíte při nich i dýchací svaly. Naučíte se při jejich provádění pracovat s dechem úsporně, ale efektivně. Patří sem například zpěv, jóga nebo třeba taj-či.


Zátěž celého organismu  

Kritický nedostatek kyslíku při chronické obstrukční nemoci se podepisuje mimo jiné také na srdci. To nedokáže krev dostatečně pumpovat do těla a u neléčených forem CHOPN dochází u nemocných také k dechovému selhání. V tomto kritickém stavu je již zpravidla nutná hospitalizace na jednotce intenzivní péče a prognóza je často nejistá.

Ač se CHOPN může na první pohled jevit jako onemocnění čistě dýchacích cest a plic, podepisuje se na těle komplexně. Kosterní svalstvo nemocných ochabuje, fyzická odolnost a výdrž klesají. Pacienti často ztrácejí na hmotnosti a jsou vystaveni většímu riziku řídnutí kostí. Správná a včasná léčba může výše uvedené důsledky minimalizovat.


Autor: Jakub Žiška
Zdroj: U lékaře.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz