Praha připravila několik novinek pro cyklisty

FiftyFifty, společenský magazín.
Praha připravila několik novinek pro cyklisty na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Praha připravila několik novinek pro cyklisty

FiftyFifty
Share

Praha připravila několik novinek pro cyklisty

PRAHA (EkoList) - Hlavní město Praha přináší několik novinek pro pražské cyklisty. Jedna z nich má usnadnit přepravu kol v metru. Od května až do konce roku 2006 běží zkušební doba, po kterou je možné na zadní plošině každého vagonu převážet až dvě kola. Tím se podstatně zvyšuje přepravní kapacita metra pro bicykly.

Předchozí stav umožňoval přepravovat maximálně dvě kola jen na zadní plošině posledního vozu. Navíc v pracovní dny v době dopravní špičky bylo převážení kol omezeno.
Od května lze kola přepravovat bez časového omezení. Důvodem změny je snaha zlepšit nedostatečnou kapacitu přepravy kol. Například o víkendech bylo možné za starého stavu přepravit pouze 16 kol za hodinu v každém směru. V praxi však bývá kol přepravováno více, což zhoršovalo podmínky přepravy v posledních vozech vlaků metra pro všechny cestující. Změnou podmínek dochází ke zvýšení teoretické kapacity jedné soupravy metra na 10 jízdních kol.


Užitečné mohou být tipy, které vozy metra jsou v jaké části trasy volnější, kde se otvírají dveře na pravé straně ve směru jízdy a jak zaparkovat kolo, aby co nejméně překáželo:

- linka A - volnější bývají vozy na konci soupravy (většina ražených stanic má výstupy z nástupišť mezi 2. a 4. vozem)
- linka B - volnější bývají vozy uvnitř soupravy (výstupy z metra jsou většinou na koncích nástupišť)
- linka C - volnější bývají vozy uvnitř soupravy (výstupy z metra jsou většinou na koncích nástupišť); ve směru od Jižního Města není vhodný konec 3. vozu (zde jsou ve stanici Muzeum přestupní eskalátory pro přestup na linku A)
- 1. až 4. vůz soupravy - pravá strana plošiny ve směru jízdy, pozor v nácestných stanicích s bočními nástupišti (Hlavní nádraží, Vyšehrad, Rajská zahrada)
- poslední vůz soupravy - opření kola o zadní stěnu plošiny, lépe více na pravé straně vozu

Magistrát také varuje, že v pracovní dny v období přepravních špiček a v návozných směrech (ráno do centra, odpoledne z centra) bývá kapacita souprav využita v takové míře, že přeprava kola může být komplikovaná až nemožná. Magistrát žádá, aby cyklisté tomu přizpůsobili své plány na cestování a nebo jeli na kole.

Cyklistům pomůže nová mapa
Další novinkou pro pražské cyklisty je cyklomapa Praha a okolí. Mapový obsah cyklomapy vychází z digitálních podkladů používaných v dynamické cyklomapě a ze zkušeností s cyklomapou vydanou na podzim roku 2004. Přední strana obsahuje mapu 1:50 000 s uvedením všech značených cyklotras, cyklostezek a doporučených nebo prověřovaných cyklotras. Na zadní straně jsou mapy s detaily centra města a "labyrintu" Barrandovského mostu, mapa Prahy a okolí 1:200 000, schematická mapa cyklotras v návaznosti na síť metra a železnice a doplňující textové informace. Mapu mohou cyklisté získat zdarma v informačním centru Magistrátu na Mariánské náměstí, na všech úřadech městských částí, na přívozu Sedlec – Zámky, v cykloprodejně Bikelive v ulici Lounských na Praze 4, v informačním centru u Únětického potoka v Roztokách u Prahy (na cyklotrase Pražské kolo – 8100), v cykloprodejně SP kolo v ulici Antala Staška na Praze 4.

Nechte se po Praze provést

Mapu také můžete získat od jednoho ze čtyř dobrovolných cyklistických průvodců. Tito průvodci nabízejí doprovod pro ty, kteří chtějí po Praze jezdit na kole, ale nevědí nebo si nejsou jisti, kudy nejlépe jet a jak se chovat v městském provozu. Pomohou také těm, kteří mají strach z aut nebo se chtějí cestou zeptat na něco o cyklistické dopravě v Praze. Cykloprůvodci jsou členy Pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu nebo blízcí spolupracovníci. Tato služba je bezplatná, účast je na vlastní riziko a odpovědnost. Cykloprůvodce se bude snažit zajistit (v rámci možností a atmosféry) bezpečné dovedení doprovázeného cyklisty, milé a přívětivé chování, výklad k projížděné trase, kritickým místům, základní poučení o bezpečnosti, propagaci pražských cyklopokroků a apolitičnost. V případě, že máte zájem, vyberte si na webu magistrátu v tabulce podle trasy (případně i dalších kritérií) cykloprůvodce a oslovte jej přímo mailem.

Praha také vyhlásila fotografickou soutěž na téma „Na kole Prahou“. Každý soutěžící může přihlásit dvě fotografie, z nichž jedna má zachytit, co je na pražské cyklistické dopravě pozitivní, druhá má naopak zobrazit nějaký nešvar. Na obou fotografiích by měl být cyklista na území města Prahy. Zájemci o věcné ceny, které budou předány vítězům během Týdne mobility v září 2006, musí své fotografie zaslat v digitální podobě na adresu [email protected] do 31.8.2006. Fotografie musí být pořízena po 1.4.2006. Další podrobnosti soutěže naleznete na stránkách Magistrátu.

Pokud byste se chtěli Prahou projet po značených cyklotrasách, podívejte se na jejich seznam na stránkách Magistrátu.

Zdroj: Martin Mach, EkoList.cz

© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz