Pozor škola!

FiftyFifty, společenský magazín.
Pozor škola! na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Pozor škola!

FiftyFifty
Share

Pozor škola!

V pondělí 4. září se děti vracejí do školních lavic po dvou měsících volna. Bezstarostné prázdniny plné zážitků koncentraci a pozornost dětí na návrat do stále náročnějšího provozu snižují. V prvních dnech nového školního roku musíme počítat se zvýšeným rizikem nehody.

Pozor škola!zoom

Za celý loňský rok zemřelo v důsledku dopravních nehod celkem 13 dětí a dalších 141 dětí bylo těžce zraněno. „Ale v roce 2016 nebylo v měsíci září usmrceno na pozemních komunikacích v České republice žádné dítě, nicméně 19 dětí bylo v září 2016 těžce zraněno, což bylo spolu s měsícem červnem nejvíce vůbec! Je tedy velmi pravděpodobné, že zvýšené nebezpečí si uvědomují i řidiči motorových vozidel a v tomto období jezdí se zvýšenou opatrností,“ dodává Martin Farář, vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstvo dopravy.

Za uplynulých 7 měsíců roku 2017 bylo usmrceno 5 a těžce zraněno 70 dětí!

 

Děti v dopravě

Dítě přibližně do 11-12 let je v roli chodce ohroženo mnohem více než dospělý. Především proto, že nemá dostatek zkušeností, reaguje pomaleji, má omezené zorné pole. Nedokáže analyzovat více faktorů najednou, nepřemýšlí v abstraktních pojmech. Mnohem hůře odhaduje rychlost a vzdálenost přijíždějících vozidel. Nedokáže-li se rychle rozhodnout, jedná často zbrkle. Výhled mu omezuje i nižší tělesná výška, kvůli které se přes zaparkovaná auta ani nemůže rozhlédnout.

Dopravní výchova probíhá už v mateřských školkách, ale rodiče by měli zejména s prvňáčkem zopakovat všechna pravidla pro přecházení a předem připravit co nejbezpečnější cestu. Prvních společných cest do školy lze využít k upozornění na nebezpečná místa. Malí školáci obvykle už znají ta nejzákladnější pravidla, ale je třeba pomoci jim s jejich praktickým užíváním. Děti vědí, že k přecházení slouží ZEBRA, ale vždy je dobré připomenout, že ani tohle místo není stoprocentně bezpečné. Starším dětem můžeme snadněji vysvětlit, že na přechodu pro chodce neexistuje žádná absolutní přednost a i tady je nutná opatrnost. Výchova v rodině je z mnoha hledisek nenahraditelná, a nespočívá jen v předání vědomostí, ale hlavně v dobrém příkladu. Rodiče a další blízcí si možná ani neuvědomují, jak silně svým chováním ovlivňují uvažování a následné projevy dítěte.
 

Znají toto řidiči?

Řidiči motorových vozidel jsou na blízkost školy nebo místa, kde hrozí zvýšené nebezpečí vběhnutí dětí do vozovky, upozorňováni svislými i vodorovnými dopravními značkami. Za autobusem s označením „Označení autobusu přepravujícího děti“, který zastavil v označené zastávce, musí řidič jiného vozidla zastavit vozidlo. Pokračovat v jízdě může až po odjezdu autobusu ze zastávky. Řidiči protijedoucích vozidel musí přihlédnout k možnosti vběhnutí dětí do vozovky a jízdu přizpůsobit tak, aby děti nebyly ohroženy. „Z pohledu řidiče motorového vozidla je nezanedbatelná i dobrá viditelnost dítěte. Na oblečení, tašce či batohu na zádech jsou velmi dobrým pomocníkem reflexní prvky. Zvýšené opatrnosti by měli řidiči vozidel dbát především v náročnějším období, kterým návrat do školy bezesporu je,“ připomíná Farář.


Dětská dopravní výchova - cyklisté

Září a mnohdy i říjen nabízejí ještě spoustu hezkých slunečných dní, ve kterých děti jezdí na kole. Podle zákona o silničním provozu může již dítě starší 10 let jezdit na silnici bez dohledu starší osoby. Na povinnost dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem by řidiči, a zvláště pak řidiči motorových vozidel, rozhodně neměli zapomínat.

Cyklisté musí dodržovat stanovená pravidla jako každý řidič. Dětem výrazně pomáhá dopravní výchova, která je v České republice na velmi dobré úrovni. „Standard základního vzdělávání, ze kterého vycházejí učební osnovy, stanovuje zařadit dopravní výchovu do jednotlivých učebních předmětů (např. prvouka, výchova ke zdraví, rodinná výchova, tělesná výchova) v různých ročnících tak, aby žáci zvládli základní pravidla pro chodce nejpozději do třetí třídy a od čtvrté třídy pak základní pravidla pro cyklisty,“ vysvětluje Farář.

Praktická příprava v bezpečí dopravního hřiště dětem poskytuje dostatek znalostí, dovedností a informací pro bezpečnou jízdu na kole. Na našem území se takových hřišť nachází více než 160. Máme tak jednu z nejrozvinutějších sítí dopravních hřišť v Evropě.

Navíc každoročně v jarních měsících probíhá celorepubliková Dopravní soutěž mladých cyklistů, kterou společně s dalšími subjekty vyhlašuje Ministerstvo dopravy - BESIP. Soutěž postupuje od základních soutěžních kol přes krajská kola k republikovému finále. Letos se konalo v polovině června v jihočeském Táboře a znovu se ukázalo, že děti ve věkových kategoriích mladší (10-12 let) a starší (13-16 let) mají v oblasti silničního provozu velmi dobré znalosti. Vítězné čtyřčlenné družstvo v kategorii mladších žáků pak postupuje ještě do evropského finále Dopravní soutěže mladých cyklistů ETEC (European Traffic Education Contest). V roce 2016 hostila toto finále Česká republika a v Ústí nad Labem obsadilo naše družstvo skvělé 3. místo. Letos se soutěž koná v září v Albánii a závodníkům z České republiky přejeme co nejlepší umístění.

Všem školákům, rodičům i učitelům přejeme úspěšný školní rok a věříme, že jeho začátek nebude poznamenán vážnými zraněními nebo tragickou nehodou. A ještě jednou zopakujme:
Děti patří mezi účastníky provozu k těm nejzranitelnějším. Pozornost a ohleduplnost všech účastníků silničního provozu, zejména pak řidičů motorových vozidel, je v tomto období (více než kdy jindy) velmi důležitá. Děkujeme za ni!


Zdroj: tz Besip, redakčně upraveno


© 2005 – 2020 Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu provozovatele zakázáno.