Polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren porušilo zákony

FiftyFifty, společenský magazín.
Polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren porušilo zákony na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren porušilo zákony

FiftyFifty
Share

Polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren porušilo zákony

Česká obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí 2017 provedla kontroly bazarů a zastaváren a zjistila porušení zákonů u poloviny z nich. Nejčastěji obchodníci neinformovali o podmínkách reklamace a nevyznačili v dokladu o zakoupení, že se jedná o výrobek použitý nebo s vadou.

„Česká obchodní inspekce bude v kontrolách i nadále pokračovat, jelikož výsledky potvrdily u poloviny provozoven nedostatky. Za dlouhodobý pozitivní trend lze považovat, že ani v tomto čtvrtletí ČOI nezjistila porušení zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu bazarů a zastaváren v noční době, tj. od 22.00 do 06.00 hodin, kdy je přijímání do zástavy, nákup a prodej veškerých použitých výrobků a výrobků bez nabývacích dokladů, zakázán,“ říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června 2017 uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na plnění povinností provozovatelů bazarů a zastaváren. Konkrétně se jednalo o dodržování zákona o ochraně spotřebitele, zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuzákona omezujícího provoz zastaváren a některých jiných provozoven v noční době (tzn. v době od 22.00 do 06.00 hodin). Inspektoři provedli 119 kontrol a porušení zákonů zjistili u 59 z nich (50,0 %).
Česká obchodní inspekce také spolupracovala s dalšími kontrolními orgány, kdy 5 kontrol bylo s živnostenskými úřady a 4 kontroly s Policií ČR.
 

Zjištěné nedostatky

Nejvíce obchodníci porušovali zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
  v 35 případech prodávající nedodrželi povinnost řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13),
  v 28 případech prodávající porušili povinnost vyznačit v dokladu o zakoupení výrobku informaci o tom, že se jedná o výrobek použitý nebo s vadou (§ 16 odst. 3),
  ve 14 případech obchodníci nevydali doklad o zakoupení výrobků nebo služeb, ačkoli o něj spotřebitel požádal, nebo nevydali doklad bez zákonem stanovených náležitostí (§ 16 odst. 1),
  ve 13 případech prodávající řádně neseznámil spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12).

Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjišťováno v menším rozsahu.

Inspektoři ČOI dále v 5 případech zjistili porušení ustanovení § 7 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy prodávající porušili povinnost identifikace a kontroly klienta. Porušení dalších právních předpisů bylo zjištěno v 5 případech, kdy došlo například k porušení Nařízení Evropské unie o značení textilních výrobků nebo výskytu neověřených nebo předpisům neodpovídajících měřidel.
 

Uložené sankce

Česká obchodní inspekce uložila ve 2. čtvrtletí 2017 provozovatelům bazarů a zastaváren celkem 67 pokut v celkové hodnotě 163 000 Kč. Dále vydala zákaz prodeje na 43 kusů výrobků, které nesplňovaly právní předpisy. Jednalo se například o náušnice a náhrdelníky. Hodnota zakázaného zboží činila 4 668 Kč. Dalším opatřením zakázala používání 2 kusů měřidel, které neodpovídaly obecně závazným právním předpisům, technickým normám nebo jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.Zdroj: tz ČOI, redakčně upraveno


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz