Podivuhodný život ohrožené „železné škeble“

FiftyFifty, společenský magazín.
Podivuhodný život ohrožené „železné škeble“ na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Podivuhodný život ohrožené „železné škeble“

FiftyFifty
Share

Podivuhodný život ohrožené „železné škeble“

Přílipka žebrovaná, ve Španělsku lidově nazývaná železná škeble, je endemickým druhem západního Středomoří. A zároveň je jedním z nejvíce ohrožených mořských bezobratlých v oblasti, jelikož míra jejího rozšíření po celé minulé století klesala, píše ECOticias.com.

Dnes je možné najít nějaké populace v severoafrických vodách, hlavně na ostrovech Chafarinas u Maroka a na alžírských ostrovech Habibas. Na pobřeží kontinentální Evropy se považuje za vyhynulou. Hlavními důvody jejího mizení je lidská činnost jako rybolov a výstavba na pobřeží. A pak nízká plodnost druhu spolu se špatnou schopností šířit larvální stadium.

Od roku 1999 se železná škeble nachází pod ochranou španělské legislativy jako ohrožený druh. Výzkumy posledních let lokalizovaly populace těchto plžů v oblasti Ceuty, na marockém pobřeží a v alžírském zálivu. Cílem projektu je analyzovat schopnost šíření larev přílipky a mezipopulační genový tok.

Díky procesu označovanému jako „proterandrický hermafroditismus“ jsou v první fázi života všichni jedinci samci, kteří se mohou změnit v samice v okamžiku, kdy dosáhnou průměru většího než 25 mm. Většina škeblí během svého života dosahuje i větších velikostí. Na ostrovech Chafarinas byli dokonce pozorováni samci o průměru 95 mm, což dokazuje, že změna jejich pohlaví nezávisí pouze na velikosti či věku, ale že by v tomto procesu mohl působit nějaký zásadní vnější faktor.

Z tohoto důvodu projekt plánuje podrobnou studii všech hledisek reprodukční biologie tohoto plže přinejmenším po dobu dvou kompletních ročních cyklů. Kromě stanovení parametrů plodnosti a znaků provázejících změnu pohlaví v čase, také faktorů ovlivňujících dospělost jedinců a jejich následné vytření. Naproti tomu také existuje záměr na rozvoj technik pro růst larev a nedospělých jedinců v umělých chovech za účelem znovu vypuštění druhu do jeho původních lokalit.

Výsledky těchto výzkumů by mohly být v budoucnosti užitečné pro aplikaci na ostatní druhy plžů, a to včetně těch konzumovaných člověkem. „Všechny informace dosažené v těchto třech letech po dobu trvání projektu mohou být použity na obnovení jakéhokoliv typu upadající nebo ekologickou katastrofou zasažené populace,“ dodává závěrem vědec z IRTA.

Podle zprávy „Proyecto para salvaguardar la Patella ferruginea, una de las especies más emblemáticas del Mediterráneo“ zveřejněné na serveru ECOticias.com dne 16. února 2011.

Autor: Petr Vadas Mazanec
Zdroj: Ecomonitor.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz