Patogenní mikroby se prostřednictvím mléka nepřenáší

FiftyFifty, společenský magazín.
Patogenní mikroby se prostřednictvím mléka nepřenáší na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Patogenní mikroby se prostřednictvím mléka nepřenáší

FiftyFifty
Share

Patogenní mikroby se prostřednictvím mléka nepřenáší

Je pravdou, že se v minulosti mlékem přenášely pro člověka významné mikrobiální patogeny, které způsobovaly především onemocnění zažívacího traktu, nebo i původci tuberkulózy. Současnost je ale díky přísným normám zcela odlišná.

Mikroorganismy se do mléka mohou dostávat přímo mléčnou žlázou. Epidemiologicky významnější je však kontaminace mléka při dojení a dalším skladování před zpracováním.

Po desítky let je věnována u nás i v jiných rozvinutých zemích mimořádná veterinární péče chovům. V našich podmínkách byly všechny pro člověka významné nákazy, jako je např. brucelóza nebo tuberkulóza skotu, vymýceny.

Jednou ze základních doktrín EU je „bezpečnost“ potravin.
Myslí se tím i bezpečnost mikrobiální. Stále se zpřísňují kvalitativní kritéria na mikrobiální kontaminaci mléčné suroviny. Jsou přesné předpisy, které určují podmínky skladování a transportu mléka ke zpracování. Konečně nesmírně náročné jsou podmínky technologických postupů zpracování mléka s ohledem na mikrobiální kontaminaci. Celý proces od dojení až k finálnímu zpracování mléka má zajistit co nejmenší mikrobiální zátěž.

„Přítomné mikroorganismy jsou při zpracování mléka usmrceny fyzikálními postupy, které souhrnně označujeme jako pasterizace. Všechny tyto postupy zaručují, že komerčně dostupné mléko a mléčné výrobky neobsahují žádné vitální mikrobiální zárodky a nemohou být zdrojem nákazy. To neplatí beze zbytku pro syrové, nepasterizované mléko,“
říká prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. v rámci projektu Bílé plus.

Je však pravděpodobné, že syrové mléko, které pochází z dobře vedeného chovu, nepředstavuje pro zdravého dospělého člověka nebo odrostlé dítě významnější zdravotní riziko. Naopak, nepatogenní mikroby, které v něm jsou zachovány, mohou pozitivně modulovat slizniční imunitu člověka.

Především prostřednictvím internetu jsou šířeny zvěsti, že se skrze mléko přenášejí ze zvířat na člověka bakterie Mycobacterium paratuberculosis, které jsou spekulativně považovány za možné původce závažného imunopatologického střevního onemocnění, Crohnovou chorobou.

„Tyto představy je třeba odmítnout hned z několika důvodů. Nejsou žádné lékařské důkazy, že M.paratuberculosis se může přenést ze skotu na člověka a infikovat ho. Ani nikdy nebylo vědecky prokázáno, že by M.paratuberculosis mohla být dávána do souvislosti se vznikem a rozvojem granulomatózního zánětu ve střevě nemocných s Crohnovou chorobou,“
dodává prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. v rámci projektu Bílé plus.


Zdroj: tz
Autor tz: Šárka Pelcová


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz