Otcové a hormony

FiftyFifty, společenský magazín.
Otcové a hormony na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Otcové a hormony

FiftyFifty
Share

Otcové a hormony

Dlouho se tvrdilo, že hlavní úlohou muže je živit rodinu. Péče o děti náležela ženě. Věci se ale mění. Čím dál více žen přebírá roli živitele rodin nebo plnoprávného výdělečného člena.

Podle statistik se v západní Evropě zhruba čtvrtina otců stará o děti v době, kdy jejich matka pracuje. Většinou jde o péči, při které se otec s matkou střídají. Výjimkou nejsou ani případy, kdy muži péči o děti přebírají kompletně.

Vědci došli k závěru, že hormonální změny, které byly dosud spojovány pouze s těhotenstvím a mateřstvím žen, mají obdobu i u nastávajících otců. Po porodu a několik týdnů po narození dítěte mají muži výrazně nižší hladinu testosteronu v krvi a někdy až dvojnásobnou hladinu kortizolu. Ten pomáhá tlumit stresy a zmírňuje některé alergické reakce. Úroveň testosteronu u mužů klesá po narození dítěte až o 33 procent. Do původního stavu se vrací v době, kdy dítěti je několik týdnů.

Jiný výzkum ukázal, že v souvislosti s rodičovstvím se v tělech mužů zvyšuje úroveň estrogenů, což jsou ženské pohlavní hormony. Krátkodobě jsou zřejmě schopné zapůsobit i v mužském organizmu. O těchto důležitých hormonálních změnách v mužském organizmu se ale téměř nehovoří. Příliš mnoho se toho o nich neví a navíc spadají do kategorie tabuizovaných témat.

Možná je to dáno historickými přežitky, kdy v lovecko-sběračských společnostech byla úloha muže jakožto živitele a ochránce rodu nezastupitelná. Pokud chyběl, mělo to pro přežití jeho dětí obvykle fatální důsledky. V současné době je situace jiná, a přesto i dnes tam, kde otec chybí, hrozí dětem nezdravý vývoj.

Jak vysvětlit nynější posun rolí? Změnami kulturních a sociálních vzorců chování. V minulé generaci nebylo běžné, aby se otcové starali o své velmi malé potomky, a věřilo se, že otcovsko-pečovatelský přístup mužů k dětem se vytváří postupně jako důsledek dlouhodobého soužití.

Dnes vědci dospívají k názoru, že hormony v mužském organizmu hrají důležitou roli při rozvíjení emocí, které jsou charakteristické pro milující a starostlivé otce a které jim umožňují více se podílet na péči o dítě.

Zdroj: 100+1 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz