Od Afriky se odděluje nový ostrov

FiftyFifty, společenský magazín.
Od Afriky se odděluje nový ostrov na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Od Afriky se odděluje nový ostrov

FiftyFifty
Share

Od Afriky se odděluje nový ostrov

Vědci s úžasem pozorují, jak seismická činnost trhá Afriku. Na severu Etiopie, kde se stýkají africká a arabská zemská deska, se v září předloňského roku po sérii zemětřesení otevřely stovky hlubokých puklin, napsal server MSNBC.

Nejnovější studie prokázaly, že důležitou roli v tomto jevu hraje i Rudé moře. "Většina toho, co se odehrává mezi zemskými deskami, se děje hluboko pod vodou v oceánských hřbetech," řekl podle MSNBC Tim Wright, geofyzik z britské univerzity v Leedsu. "Etiopie je jediným místem na světě, kde můžeme něco takového vidět na pevnině."

Wright a jeho tým plánuje monitorovat pohyb těchto desek - jeden ze základních procesů odehrávajících se na Zemi - a stanovit vlastnosti hornin a magmatu pod povrchem. Pomocí těchto dat pak vytvoří počítačový model, který bude simulovat, jak magma proudí pod zemskou kůrou a buduje i trhá kontinenty. "Je to jediné místo na světě, kde můžeme být svědky posledních stádií rozpadu kontinentu a počátek rozšiřování oceánského dna," podle MSNBC řekl Wright.

Jak se desky od sebe vzdalují, do puklin vtéká rozžhavená hornina. Ta se ochlazuje, tuhne, a vzniká tak nová krajina. "Je to velmi zajímavé, protože jsme svědky zrodu nového oceánu," řekl Wright. "Nový oceán bude propojen s Rudým mořem a Adenským zálivem."

Pokud bude proces pokračovat, mapa Afriky se navždycky změní, napsal MSNBC. "V geologickém čase je milion let pouhým mrknutím oka. Nevímě přesně, co se tu odehrává, ale domníváme se, že by to mohlo vést k tomu, že se severní Etiopie a Eritrea promění v ostrov, ještě předtím, než se od kontinentu oddělí mnohem větší kus pevniny - Africký roh," vysvětlil Tim Wright.

Podle článku Sary Goudarzi na serveru MSNBC ze dne 30. 1. 2007

Zdroj: ekolist.cz

© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz