NP Šumava otevírá novou naučnou stezku Soumarské rašeliniště

FiftyFifty, společenský magazín.
NP Šumava otevírá novou naučnou stezku Soumarské rašeliniště na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > NP Šumava otevírá novou naučnou stezku Soumarské rašeliniště

FiftyFifty
Share

NP Šumava otevírá novou naučnou stezku Soumarské rašeliniště

Naučná stezka Soumarské rašeliniště, která vznikla na konci loňského roku na vytěženém a následně revitalizovaném rašeliništi u Soumarského Mostu, bude návštěvníkům Národního parku Šumava volně přístupná až do konce října.

Nová naučná stezka Soumarské rašeliniště, kterou Správa NP a CHKO Šumava za účasti starostky města Volary Martiny Pospíšilové a dalších hostů slavnostně otevře ve čtvrtek 24. května v 10.00 hodin, představí návštěvníkům na ploše 85 ha vývoj i současný stav tohoto typického původního údolního vrchoviště. Stezka bude veřejnosti předána u příležitosti Evropského dne parků.

Pro návštěvníky Národního parku Šumava je připravena na 1520 m dlouhá naučná stezka vedoucí světem šumavských rašelinišť, kde se až do roku 2000 průmyslově těžilo. Nyní zde příchozí mohou sledovat pomalou, ale unikátní obnovu rašeliniště, jehož původní charakter i funkce v přírodě se mohl navrátit díky úspěšným revitalizačním pracím. Následný výzkum ukázal, že za 10 let od začátku revitalizace jsou již 2/3 plochy pokryty vegetací mokřadních a rašelinných rostlin a asi na 10 % plochy se dokonce úspěšně šíří původní druhy rašeliníků.

Na cestě za poznáním návštěvníkům poslouží chodník, který je z jedné třetiny vyroben z dřevěných fošen. Ten povede od vodáckého kempu až k téměř 10 metrů vysoké dvoupatrové vyhlídkové věži, z které lze shlédnout celou plochu rašeliniště. Poté lze pokračovat v chůzi až k řece Vltavě na zeleně značenou turistickou trasu, která návštěvníky dovede zpět ke kempu, nebo na druhou stranu do Volar či do Dobré směrem na Stožec.

Naučná stezka Soumarské rašeliniště je vybavena 7 informačními tabulemi s textem v českém a německém jazyce. Na těchto tabulích je představena nejen historie i současnost lokality, ale také zajímavosti o unikátní flóře i zdejší zvířeně z doby ledové. Základní údaje o stezce jsou uvedeny též v letáku (text je opět český a německý), který je volně k dispozici ve všech informačních střediscích na Šumavě. Návštěvníky bude po stezce, která je otevřena denně od června do října, provázet skřítek Rašeliníček.

„Naučná stezka je součástí česko-bavorského projektu s názvem Suchou nohou do rašelinišť na Šumavě a v Bavorsku. Na základě spolupráce se spolkem KuLaMu vznikla také naučná stezka Industriesteig u obce Haidmühle, která mapuje průmysl na vsi a také těžbu rašeliny v rašeliništi Haidfilz," sdělil vedoucí oddělení Vztahů s veřejností Josef Štemberk a dodal: „Tato Průmyslová stezka bude slavnostně otevřena také ve čtvrtek 24. 5. ve 14.15 hodin v Novém Údolí, kam přejedeme vlakem."

Projekt naučné stezky vznikl za finanční podpory z Programu Cíl 3, Přeshraniční spolupráce Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko. Podpora je ve výši zhruba 85 tisíc euro, což je 85 % z celkových nákladů projektu.

 
Zdroj: tz


:: Fotogalerie ::
foto: šu02 foto: šu04 foto: šu03
© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz