NP České Švýcarsko: Lososi se vracejí do Kamenice

FiftyFifty, společenský magazín.
NP České Švýcarsko: Lososi se vracejí do Kamenice na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > NP České Švýcarsko: Lososi se vracejí do Kamenice

FiftyFifty
Share

NP České Švýcarsko: Lososi se vracejí do Kamenice

Do říčky Kamenice v národním parku České Švýcarsko se vracejí lososi. Od konce října do dnešního dne rybáři a zaměstnanci správy parku zdokumentovali nejméně pět dospělých jedinců, a to v Edmundově soutěsce u Hřenska.

Podmínky pro pozorování ryb však nejsou zdaleka optimální. Voda v Kamenici je kvůli deštivému počasí i pracem v korytě Kamenice, které probíhají před jejím vstupem do národního parku, mírně zakalena. Přesnější počty navrátilců proto není možné určit. Sedm jedinců zaznamenali také němečtí rybáři v toku Lachsbach v Bad Schandau. Ti očekávají nárůst počtu pozorování v souvislosti se zvýšením průtoku, ke kterému v uplynulém týdnu došlo.

„Důležitější než absolutní počet ryb je sama skutečnost, že se dospělí lososi vracejí pravidelně, a to i navzdory letošní poměrně nízké hladině vody v Kamenici a v Labi,“
říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Pokud jim však člověk bude nadále pomáhat, například zprůchodňováním migračních překážek na vodních tocích, mohou počty vracejících se ryb v budoucnu dále stoupat.”

Losos obecný je v minulosti vyhubený druh, který se do české přírody vrací právě díky lidské pomoci. Český rybářský svaz o návrat lososů usiluje od roku 1998 pravidelným jarním vypouštěním rybího plůdku, správa národního parku od roku 2008 podporuje návratové programy rybářského svazu podzimním vypouštěním větších rybiček, a to v rámci projektu Návrat lososů.

Projekt Návrat lososů je společná aktivita Správy Národního parku České Švýcarsko, Českého rybářského svaz, obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko a norské značky konzervovaných ryb King Oscar, jejímž smyslem je především zapojení veřejnosti do unikátního reintrodukčního programu. Projekt tak pomáhá šířit myšlenku spoluodpovědnosti za stav prostředí, které je životním prostorem nejen pro člověka, ale také pro množství jiných druhů, z nichž celá řada patří k druhům silně ohroženým, případně byly v minulosti člověkem již vyhubeny.
 


Zdroj: tz
 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz