Nové využití vašich léků

FiftyFifty, společenský magazín.
Nové využití vašich léků na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Nové využití vašich léků

FiftyFifty
Share

Nové využití vašich léků

Objevit další účinky známých léků a využít je. Tak by se dal nazvat současný trend ve farmacii. Vývoj nového léku bývá velmi dlouhý, složitý a ne vždy je korunován úspěchem.

Nejsnadnější cestou k novým lékům je začít u existujících, schválených léků. Tak se například přišlo na nový lék k léčení rakoviny prostaty. Podle vědců je takových možností řada. Při hledání léků na rakovinu prostaty se pátrá po takovém, který účinně blokuje receptor androgenů. Ten hraje důležitou roli v rozvoji této nemoci. (Androgeny jsou mužské pohlavní hormony. Vznikají ve varlatech a část v kůře nadledvin. Nejvýznamnějším androgenem je hormon testosteron.)
Dosavadní známé léky na rakovinu prostaty jsou málo účinné. Standardním postupem by bylo začít desítkami tisíc testů, při nichž by se v laboratořích zkoumala schopnost jednotlivých látek působit jako inhibitor androgenů. Z tohoto množství se najde několik desítek nejvhodnějších kandidátů, a pak se zkoumá, jak skutečně působí. Nejdříve na laboratorních zvířatech. V tomto stadiu řada kandidátů odpadne. Ukáže se například, že mají toxické účinky, nebezpečné vedlejší účinky nebo že je tělo nepřijímá.

Ve snaze zkrátit tento proces použili američtí vědci databázi chemických vzorců látek, které jsou ve známých lécích. Počítačový program vybral ty, které by mohly blokovat receptory androgenů. Vítězně vyšly tři léky proti psychózám z kategorie fenothiazinů, což jsou látky s tlumícím účinkem na centrální nervový systém. V  laboratorních testech se ukázalo, že dva z těchto tří léků blokují receptory androgenů nedostatečně. Vědci pak testovali deset dalších molekul, které se lehce lišily od originálních návrhů. Jeden vzorek vykazoval silné blokující účinky a navíc na rozdíl od původního léku neměl antipsychotické účinky.

Farmaceutické společnosti už o novou látku projevily zájem a začnou ji testovat. Testování musí proběhnout v plné šíři jako u zcela nového léku. Není jisté, že látka použitá ze schváleného léku bude stejně bezpečná v pozměněné podobě při léčení jiné choroby. Zdá se ale, že zkratka vedoucí k novým lékům byla objevena.

Zdroj: 100+1


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz