Nová pravidla silničního provozu přinášejí změny i pro cyklisty

FiftyFifty, společenský magazín.
Nová pravidla silničního provozu přinášejí změny i pro cyklisty na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Nová pravidla silničního provozu přinášejí změny i pro cyklisty

FiftyFifty
Share

Nová pravidla silničního provozu přinášejí změny i pro cyklisty

PRAHA (EkoList) - Novela zákona o silničním provozu přináší nová pravidla silničního provozu, z nichž některá se týkají cyklistů a chodců. Platit začínají 1. července. Reklamní kampaň ministerstva dopravy však neupozorňuje na všechny. Podívejme se tedy, co je nového pro cyklisty.


V zákoně o silničním provozu je nově doplněna definice přejezdu pro cyklisty, která dřív byla jen ve vyhlášce č. 30/2001. „Přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou.“ Nově je předepsána přednost na takovém přejezdu: „Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.“


Jiná situace je ale v okamžiku, kdy řidič motorového vozidla odbočuje na světelné křižovatce. I v minulosti měl řidič povinnost dát přednost chodcům na přechodu pro chodce, nově musí dát přednost i cyklistům na přejezdu pro cyklisty. Tato poslední úprava je poměrně důležitá, protože doposud platný zákon fakticky vedl k tomu, že se nezřizovaly signalizované přejezdy na křižovatkách pro cyklisty. Nebylo totiž zřejmé, zda má přednost řidič auta, či cyklista. V Olomouci se na jednom z mála přejezdů stala nehoda, kdy cyklista jel na zelenou po přejezdu, po souběžné ulici jelo taktéž na zelenou auto, které odbočilo vpravo a srazilo cyklistu. Oba jeli na zelenou, ale došlo k nehodě a nebylo zřejmé, kdo je viník, zákon tuto situaci neuměl vyřešit. Semafor pro cyklisty byl proto raději vypnut, aby se podobné případy už neopakovali. Od 1. července se můžou znovu zapnout a pro příště bude jasné, že přednost má mít cyklista.

Ve starém zákoně o silničním provozu nebylo rovněž zcela zřejmé, zda se povinné celodenní svícení týká i cyklistů (hovořilo se obecně o vozidle, kterým však jsou jak motorová, tak i nemotorová vozidla). Nově je ujasněno, že celoroční svícení se týká motorových vozidel. Povinnost svítit se na cyklisty vztahuje jen za snížené viditelnosti: „Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.“

Dalším novinkám se v kampani věnuje i ministerstvo dopravy. Od 1. července tak musejí cyklisté pod 18 let při jízdě použít přilbu. Zákon přímo říká: „Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.“ Změna nastává taky u předjíždění cyklistů. Řidič motorového vozidla při tom musí vždy blikat: „Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče jedoucí za ním. Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty.“

Mění se zvyklosti u přechodů pro chodce. Auta teď musejí zpomalit nebo zastavit před přechodem pro chodce, pokud zpomaluje či zastavuje auto v paralelním pruhu.

Další informace:
Kampaň ministerstva dopravy najdete na stránce www.novapravidla.cz.

Zdroj: Martin Mach, EkoList.cz

© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz