Nevzali vás na vysokou? Co dělat?

FiftyFifty, společenský magazín.
Nevzali vás na vysokou? Co dělat? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Nevzali vás na vysokou? Co dělat?

FiftyFifty
Share

Nevzali vás na vysokou? Co dělat?

Maturanti, kteří se nedostanou na vysokou školu, často řeší situaci nástupem do práce. I když jde většinou o překlenutí roku do dalších přijímaček, je pro ně ochutnávka reálného pracovního procesu přínosná.

Pokud se maturanti nedostanou na vysokou školu, mají několik možností: zkusit přijímačky na jinou školu, která vypisuje další kola přijímacího řízení, jít studovat na VOŠ, doplnit si jazykové znalosti, nechat se zaměstnat, případně začít podnikat. Nabízí se i rekvalifikace nebo registrace na Úřadu práce, což jsou ale možnosti, které maturanti využívají minimálně.

Co maturanti, kterým se nepodařilo dostat na vysokou, udělají nejčastěji? „Podle našich zkušeností i anket na studentských serverech tito mladí lidé nejčastěji nastoupí do práce nebo vycestují do zahraničí,“ říká Zuzana Lincová (Profesia.cz). „Na současném přetopeném pracovním trhu mají firmy o čerstvé maturanty zájem, i přesto, že jim často jde pouze o překlenutí necelého roku do dalších přijímaček. Tito mladí lidé převážně hledají práci na internetu – na pracovních portálech sociálních sítích.“

Rok do dalších přijímaček využije většina neúspěšných uchazečů (cca 40 %) o vysokoškolská studia k doplnění jazykových znalostí – ať už doma nebo v zahraničí. Téměř čtvrtina nastupuje do práce v ČR, jen o málo méně jich vycestuje za prací do zahraničí. Asi 15 % pak míří do nultého ročníku vysoké školy nebo na přípravné kurzy.

Proč je pro tyto mladé zařazení do pracovního procesu, byť na omezenou dobu přínosné? Pracovní praxe jim pomůže lépe si uvědomit, co v životě chtějí, často rozhodne o změně zaměření dalšího studia. I když maturanti nejčastěji nastupují na podpůrné pozice, získají povědomí o reálném fungování „v práci“. Řada prozíravých firem také nabízí různé formy podpory pro ty, kteří plánují u nich po ukončení studia nastoupit – ať už jde o různé stipendijní programy, nabídku kvalitního mimoškolního vzdělání, nebo možnost pracovat v dané společnosti v době studia na částečný úvazek.

„Budoucí absolventi jsou skupina, která je pro zaměstnavatele velmi zajímavá. Pro studenty, zejména vysokoškoláky, je zase přínosné už během studia mapovat, jaké uplatnění na pracovním trhu budou mít a případně spolupracovat s budoucím zaměstnavatelem v rámci praxí a stáží,“
říká Zuzana Lincová. „Profesia již tradičně napomáhá absolventům v orientaci na trhu práce i při hledání uplatnění. Teď navíc usnadníme i cestu k případnému studiu nebo praxi v zahraničí – novinkou letošního ročníku veletrhu Profesia days bude zóna, v rámci které se budou prezentovat přímo jednotlivé školy a univerzity, které českým studentům nabízejí jazykové kurzy, možnost studovat na středních i vysokých školách, work and travel programy i čistě pracovní programy. Součástí zóny bude i nabídka poradenství pro tuto oblast.“

Profesia days: 25.-26. října 2017 v PVA EXPO Praha Letňany.


Zdroj: tz, redakčně upraveno


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz