Neúměrná potřeba sexuální

FiftyFifty, společenský magazín.
Neúměrná potřeba sexuální na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Neúměrná potřeba sexuální

FiftyFifty
Share

Neúměrná potřeba sexuální

Na elektronickou adresu naší redakce přišlo překvapivé množství e-mailů, které mají společného jmenovatele – sexuální frustraci (zadaných!!!) mužských čtenářů.

Na elektronickou adresu naší redakce přišlo překvapivé množství e-mailů, které mají společného jmenovatele – sexuální frustraci (zadaných!!!) mužských čtenářů.

Byli jsme tím dost překvapeni. Jednak proto, že doktor Uzel u nás nepracuje a jediná poradna, kterou zde máme, se týká bytové problematiky, a jednak proto, že někteří z členů naší redakce mají (jak jsem se sám sobě svěřil) tentýž problém. Chtěl jsem tedy jeho projednání iniciativně zařadit jako bod redakční schůze, avšak byl jsem odmrštěn. Prý si to mám vyřešit se svými nejbližšími.

Zkoumal jsem, kdo je mi nejbližší a překvapivě jsem dospěl. A to až k závěru, že jste to vy, čtenáři našeho magazínu. Ne-li úplně všichni, pak jistě alespoň pisatelé výše zmíněných e-mailů. Rád bych těmto jmenovaným napsal osobně a neobtěžoval s tím ostatní, slušné čtenáře, ale jednak jde o problém celosvětového významu, jednak takto veřejně to dostanu (bohatě) zaplaceno.

Doufal jsem tuto svou závažnou problematiku otevřít v rubrice s nějakým seriozním a adekvátním názvem (nejspíš Zdravý životní styl), avšak byla mi vyhrazena pouze rubrika s názvem, který bezpečně odradí každou čtenářku, kromě líných. A o ty nám, jak z textu vyplyne, nejde. Přesto doufám (a myslím, že mohu mluvit i za ostatní zoufalce), že nám poradí právě i nějaká aktivní! A to by bylo terno, tím bychom vzali partnerkám vítr z plachet!

Takže, Ferdo, Bédo, Velkej Bouráku a nakonec i ty, Hackere Jime (i když tvůj problém není tak úplně z našeho heterosexuálního soudku), je zřejmé, že jsme se ocitli v začarovaném kruhu, který – pokud to nechceme necitlivě svádět na naše frigidní partnerky – roztáčíme už samotnou svou existencí.

Tento kruh je nejprve třeba analyzovat a neprodleně pak řešit dříve, než nám vryje nesmazatelné stopy do našich citlivých duší.

Kruh má podobu rozhovoru vedeného v dusné atmosféře domácnosti zvýšeným hlasem.

Obvykle ta trapná záležitost začíná ulehnutím. Je tedy zřejmé, že se celá věc odehrává žalostně často, když uvážíme, že tyto naše ženy potřebují naši přítomnost neúměrně jejich potřebě sexuální. Zalezeme k ní pod peřinu a dostaví se přirozená lidská reakce vyjádřená řekněme pohybem paže, kterou naši ženu obejmeme. Nejdéle do této chvíle se zdálo, že oba lezeme pod peřinu z téhož důvodu. Ale chyba! Dnes, zrovna jako včera i kdykoli před tím. Je potom nepochopitelné, proč sdílíme jednu postel a proč namísto jedné společné peřiny nepoužíváme dva spacáky.

Ženám jde v takové situaci o něco docela jiného.

A je to tady: Ne! Nebo: Nesahej! To je počáteční bod zmíněného rozhovoru.

Nyní máme jasno: Vona se mnou nechce spát (ve smyslu souložit)!

Pokud tuto myšlenou větu artikulujeme, následuje další bod, Vonina věta: Nebudu spát s někym, kdo mě neustále sere!, v těsném sousedství s (opět jejím) bodem: Budu s tebou spát, až se začneš chovat tak, že se mi s tebou chtít spát bude!

Nic si nezastírejme, zdravý rozum jeví tendenci označit tento bod za sprosté vydírání.

Další bod je velmi záludný. Není zcela jasné, jestli se přes naši víru v partnerčinu upřímnost nejedná pouze rafinovaný trik. Tento bod zní: Potřebuju sama cejtit touhu po milování s tebou a chci, aby tě má touha překvapila. Jak toho asi mám dosáhnout, když ty jsi věčně ve střehu, připravenej kdykoli souložit! Vždyť ty bys šukal furt! Dej mi šanci bejt aspoň jednou odmítnutá!

Během psaní předchozího odstavce vyšlo jednoznačně a s konečnou platností najevo, že je to skutečně jen trik. Jeho do nebe volající podlost je dána zřejmě tím, že muž by něco takového stěží dokázal vymyslet. Běžně potentního jedince nemůže nenapadnout, že to je záležitost spíš pro psychiatra než pro sexuologa.

Přirozenou odpovědí na tento Vonin bod je pak náš, čistě mužský bod. A nutno říci, že nejpozději tímto bodem nás má Vona v pasti. Automaticky totiž na předchozí podpásovku odpovídáme takto: Jak tě mám někdy odmítnout, když ty jsi ani jednou za celou dobu našeho soužití neprojevila touhu po pohlavnim styku?! A jak nemám bejt furt nadrženej, když se mnou nespíš?!

Následuje uzavření dialogu. Vona: Jak bych s tebou mohla spát, když mě neustále sereš?

A tím se uzavírá i náš začarovaný kruh.

Jak zřejmo, nejedná se o nic, co by se dalo vyřešit za jediný den. Dokonce je vyzkoušené, že ani dobrovolné luxování v kombinaci s výrobou dvou polic do kuchyně a pečlivé vytírání podlahy v koupelně na tom nic nezmění.

V plačtivém mailu přecitlivělého čtenáře Ferdy bylo pěkně napsáno, že on sám ani tolik souložit nepotřebuje, ale že poněvadž má svou partnerku tak hluboko ve svém srdci, chce pro ni jenom to nejlepší, a tudíž sám doslova fyzicky trpí vědomím toho, o jaké krásy se jeho partnerka dobrovolně připravuje.

Béda ve svém mailu naznačil, že doufá jednou dosáhnout takové formy, že partnerčiny argumenty svou bravurní sexuální technikou jednoduše přesouloží. (Je ovšem otázka, jak toho chce dosáhnout, když mu k tomu partnerka nedá příležitost.)

A konečně pisatel Velkej Bourák napsal, že ani to mu není nic platný.

Za sebe můžu slíbit, že se s celou věcí obrátím na odborníka (nikoli v bytové problematice) a doufám, že vám, kluci, vbrzku napíšu, jak na to.

Samozřejmě uvítáme též rady čtenářů, kteří měli při volbě partnerky šťastnější ruku.


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz