Největší predátor ptáků ve městě? Kočka. Nová hrozba si žádá i novou obranu

FiftyFifty, společenský magazín.
Největší predátor ptáků ve městě? Kočka. Nová hrozba si žádá i novou obranu na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Největší predátor ptáků ve městě? Kočka. Nová hrozba si žádá i novou obranu

FiftyFifty
Share

Největší predátor ptáků ve městě? Kočka. Nová hrozba si žádá i novou obranu

Rozrůstání měst a postupná urbanizace krajiny proměňuje chování ptáků. Pokud musí čelit hrozbám ze strany „nových“ predátorů, nereagují městští ptáci stejně jako jejich venkovští příbuzní. Podle studie, vypracované ornitology ze Španělska a Francie, pozměnili ptáci z měst částečně své anti-predační mechanismy, aby se přizpůsobili novému prostředí.

Pokud běžný pěvec narazí na predátora, jeho plán je jasný: utéct, respektive, uletět za každou cenu. Jenže jak dokazuje studie týmu ornitologů z Paris-Sud Univesity (PSU) a granadské univerzity (UGR), se pěvec žijící v městském prostředí, který nechce skončit jako kořist predátora, zachová odlišně, než pták na venkově. Je možné, že by urbanizace ovlivnila strategie přežití?

Juan Diego Ibáñez-Álamo (UGR) a Anders Pape Møller (PSU) analyzovali únikové techniky u patnácti druhů. Vzorek, který zahrnoval na 1132 městských i venkovských ptáků, měl dát odpověď na to, zdali a jak se jednotliví zástupci vyrovnávají s novým prostředím a jeho predátory. Město totiž představuje soubor nových hrozeb. Nejčastějším nepřítelem ptáků v nich není krahujec jako na venkově, ale kočka.

A čím se tedy chování „městských“ a „venkovských ptáků“ liší? „Když je městský pták polapen, je celkově méně agresivní, zato vydává mnohem častěji poplašné zvuky, jakýsi alarm varující ostatní ptáky,“ vysvětluje proměny Ibáñez-Álamo. Městští ptáci jsou také po napadení predátorem, více paralyzovaní stresem, a pokud útok přežijí, ztrácejí mnohem více peří, než jejich venkovské protějšky.

To, co považují oba ornitologové za klíčové, je poznatek, že se chování jednoho druhu ptáků může v závislosti na vnějších podmínkách lišit. „Ptáci musí pozměnit své chování tak, aby mohli ve městech přežít. Pokud tak neučiní, hrozí jim v důsledku růstu měst vyhynutí," uzavírají vědci.

Článek byl uveřejněn 7.11. 2012 na serveru Physorg.com pod názvem „City Birds Adapt to Their New Predators“.


Autor: Radomír Dohnal
Zdroj: Ecomonitor.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz