Nejčastější „rušitelé“ při řízení? Spolujezdci, děti i zvířata

FiftyFifty, společenský magazín.
Nejčastější „rušitelé“ při řízení? Spolujezdci, děti i zvířata na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Nejčastější „rušitelé“ při řízení? Spolujezdci, děti i zvířata

FiftyFifty
Share

Nejčastější „rušitelé“ při řízení? Spolujezdci, děti i zvířata

Za nejvíce rizikový faktor při řízení motorových a nemotorových vozidel, lze jednoznačně stále považovat jeho řidiče. Přesto, byť si to často neuvědomujeme, další, neméně důležitou podmínkou pro bezpečný průběh jízdy, je způsob chování spolujezdců.

Nevhodné projevy spolujezdců mohou mít na řidičovu koncentraci podobný vliv, jako by během řízení telefonoval či psal sms zprávy. Je nutné si uvědomit, že především vypjatý rozhovor či hádka, představuje pro každého řidiče mentální zátěž. Tato zátěž úzce souvisí s používáním řečového centra, ale i potřebou emočního vyrovnání s nestandardní mezilidskou situací.

Spolujezdec by měl respektovat základní pravidlo, že se řidič musí plně soustředit na řízení vozidla. Proto je nutné vždy zohlednit jakýkoliv požadavek či výtku řidiče, vůči nevhodnému chování spolujezdců. „Nemluvte za jízdy s řidičem“ striktně vyžadovaly v minulosti cedulky v autobusech a tramvajích. Dnes je nahrazují piktogramy, protože zákaz bavit se během jízdy s přepravovanými osobami, je dle zákona o silničním provozu (361/2000 Sb.) pro řidiče hromadné přepravy stále platný.

Rozhovor během řízení zcela prokazatelně narušuje řidičovu pozornost, rozděluje ji. Hlas, slova, věty, otázky a celkový obsah sdělení vnímáte, třídíte a vyhodnocujete. Smysluplný dialog klade stejné nároky na oba mluvčí s tím rozdílem, že řidič dále musí během procesu komunikace vyčlenit zbylé psychické dispozice k bezpečnému ovládání vozidla. Jak jsme již uvedli výše, špatné zprávy, stresující nebo jinak emočně náročný rozhovor, násobí psychickou zátěž. Tato psychická zátěž výrazně odvádí řidičovu pozornost od řízení, snižuje jeho schopnost rychle a správně reagovat na stále se měnící dopravní situaci. Dochází k celkovému prodloužení reakční doby řidiče, která tentokrát nesouvisí pouze s délkou brzdné dráhy, ale i se schopností reagovat na kognitivně získané poznatky o náhlé změně prostředí na pozemní komunikaci.

Při běžném mezilidském dialogu obvykle udržujeme přiměřený oční kontakt. To však neplatí pro řidiče, kteří by měli mít ve svém zorném poli vozovku, dopravní značky, zrcátka a další zařízení pro provozní informace. V této souvislosti je nepřípustné, aby se řidič během jízdy otáčel k spolucestujícím, kteří sedí na zadních sedadlech. Nejen, že se tak řidič nevěnuje řízení, ale také hrozí vytočení volantu ze směru jízdy. Následkem toho, může dojít k střetu s vozidlem v protisměru či vyjetí vozidla mimo pozemní komunikaci s možným nárazem do pevné překážky. Typickým příkladem tohoto velice nebezpečného chování je komunikace s dětmi, které si pozornost rodiče často vynucují hlasitým křikem, případně jinými formami emočního nátlaku. Dětem, které naše sdělení již pochopí, je vhodné vysvětlit, proč jim při řízení nemůžete podat hračku, pití či cokoliv jiného. Jestliže chceme zvýšit bezpečnost sebe i svých dětí, je nutné obstarat vše potřebné k jejich spokojenosti před zahájením jízdy. Pokud nastane v tomto smyslu během cesty jakákoliv komplikace, raději zastavte na vhodném místě (vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace – v případě, že tento úkon nezakazuje dopravní značení).

Dalšími „rozptylovači“ v osobním automobilu mohou být domácí mazlíčci. Zvláště, když je necháme volně pohybovat v autě. Dopřejte jim potřebný komfort, ale zároveň nezapomínejte na základní bezpečnostní zásady. Podle zákona o silničním provozu musíte „zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a přepravované osoby“. Malá zvířata přepravujte v transportním boxu. Jestliže převážíme velká plemena psů, umístíme zvíře do zavazadlového prostoru vozidla, odděleného pevnou mřížovou přepážkou. Další možností zabezpečení větších plemen psů jsou speciální bezpečnostní postroje pro psy, které je možné upnout do zámku bezpečnostních pásů. Může se to zdát až příliš striktní, ale nezapomínejme, že v případě nárazu vozidla do pevné překážky, se v důsledku setrvačné síly několikanásobně zvyšuje celková hmotnost jakéhokoliv nezabezpečeného předmětu. Střet nezajištěného zvířete s dalšími cestujícími během dopravní nehody, může skončit tragicky.
 

Rady pro správné chování spolujezdce

* Pokud hovor prospívá pozornosti řidiče, udržujte jej, ale vyhněte se křiku a hádkám.
* Řidiči nic neukazujte, zvláště různými zvoláními typu: „Hele! Koukej na to!“. Tuto zásadu porušujte pouze v situaci bezprostředního ohrožení.
* Vybírejte pouze takovou hudbu, která řidiči plně vyhovuje. Hlasitá nebo jinak nepříjemná hudba rozhodně řidičovu soustředění příliš neprospívá.
* Při větším počtu cestujících ve vozidle je nutné vytvářet klidné a nekonfliktní prostředí


Zdroj: tz iBESIP.cz, redakčně upraveno


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz