Neházejte špačky na zem! Praha spustila kampaň Chceme čisté město

FiftyFifty, společenský magazín.
Neházejte špačky na zem! Praha spustila kampaň Chceme čisté město na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Neházejte špačky na zem! Praha spustila kampaň Chceme čisté město

FiftyFifty
Share

Neházejte špačky na zem! Praha spustila kampaň Chceme čisté město

Kampaň Chceme čisté město varuje před dopady odhozených cigaretových nedopalků na životní prostředí a žádá kuřáky, aby nedopalky neodhazovali na zem. Její součástí byla i distribuce tzv. mobilních popelníků. Za kampaní stojí Magistrát hlavního města Prahy spolu s městskou částí Praha 1.

Od 31. května 2017 platí omezení spojená se začátkem platnosti tzv. protikuřáckého zákona. Mimo jiné je zakázáno kouřit v uzavřených prostorách restaurací, barů a hospod. A město Praha se obává, že kuřáci, kteří budou chodit kouřit na ulici, budou házet nedopalky na zem. Takovou situaci řešili po zavedení zákazu kouření v uzavřených prostorách například v Paříži a Londýně, kde začali udělovat za odhození nedopalků vysoké pokuty a zároveň začali informovat občany o škodlivosti nedopalků.

„Je důležité se v rámci začátku platnosti tzv. protikuřáckého zákona zaměřit i na čistotu životního prostředí. Cigaretový nedopalek není jen nepořádek na zemi, ale jeho obsah kontaminuje přírodu jedovatými látkami, což si málokdo uvědomuje. Právě na to má naše kampaň Chceme čisté město upozornit,“
řekla radní pro oblast životního prostředí Jana Plamínková.

Vzhledem k počtu a popularitě restaurací a barů v centru metropole se kampaň zaměřuje především na Staré Město. Týmy budou působit na čtyřech vytipovaných místech: na náměstí mezi ulicemi V Kolkovně, Vězeňská a Široká; na náměstí Republiky; na Staroměstském náměstí a mezi ulicemi 28. října, Na Můstku a Na Příkopě. Kampaň se zaměřila především na edukaci. Kontaktní týmy nabízely letáky s několika stručnými fakty. Na nich stojí, že cigaretové nedopalky tvoří téměř třetinu světového odpadu (poznámka redakce Ekolistu: velmi pravděpodobně je toto tvrzení chybné. Zřejmě jde o to, že nedopalky tvoří velkou část odpadů smetených z ulic) a v přírodě se rozkládají až patnáct let. Dále že jedním ze zásadních nebezpečí spojených s nedopalky na ulicích je jejich možná konzumace malými dětmi nebo zvířaty. A že nedopalky obsahují několik tisíc chemických látek, např. jedovatý arsen, rakovinotvorný dehet, radioaktivní polonium atd.

Kampaň také upozornila na výši pokut za odhození nedopalku nebo nedodržení zákazu kouření, což může být v obou případech až pět tisíc korun. Dle nového zákona se nesmí kouřit ani na nekrytých zastávkách a nástupištích MHD, což letáky rovněž připomínají.

Součástí kampaně byly i tzv. mobilní popelníky, které týmy nabízely zájemcům bezplatně. V obalu na cigaretovou krabičku je zabudován popelník, do kterého lze dočasně uložit až čtyři nedopalky v případě, že v blízkosti není žádný popelník nebo odpadkový koš.

„Na městskou část Praha 1 dopadnou negativní následky tzv. protikuřáckého zákona zřejmě nejsilněji. Snažíme se proto nejen apelovat na kuřáky pomocí letáků, ale zároveň připravili i plakáty do provozoven, ve kterých žádáme kuřáky o dodržování klidu a čistoty na ulicích,“ popsal radní hl. m. Prahy Daniel Hodek, který jako zástupce starosty městské části Praha 1 má v kompetenci oblast životního prostředí.

Praha 1 také připravila s Magistrátem hl. m. Prahy letáky do schránek svých občanů, ve kterých je informuje o připravovaných opatřeních. Na čistotu a klid v ulicích dohlížejí v těch nejfrekventovanějších časech tzv. antikonfliktní týmy.

Kampaň Chceme čisté město je zaměřena jak na české návštěvníky a obyvatele centra metropole, tak i na zahraniční turisty. Materiály jsou proto připraveny dvojjazyčně, a to česky a anglicky.


Zdroj: Ekolist.cz, redakčně aktualizováno
Foto: Pražské služby


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz