Nech toho, sousede

FiftyFifty, společenský magazín.
Nech toho, sousede na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Nech toho, sousede

FiftyFifty
Share

Nech toho, sousede

Buď máte štěstí a vaši sousedé vám dělají ze života ráj na zemi, nebo máte smůlu a sousedy, kteří vám ze života dělají peklo. Nabízí se otázka, jestli se můžete proti sousedům bránit. Můžete, rozhodně proti těm druhým.

Pokud vám kdokoliv poškodí váš majetek (ať už jste fyzická či právnická osoba), můžete po něm na základě Občanského zákoníku požadovat náhradu škody. Pokud vás někdo pomluví, můžete požadovat omluvu. Občanský zákoník primárně chrání práva fyzických a právnických osob, lze jej využít zprostředkovaně i pro ochranu životního prostředí.

Zvláštním bodem občanského zákoníku je paragraf 127, který myslí právě na takové sousedy, kteří vás „nad míru přiměřenou poměrům“ obtěžují nebo omezují vaše vlastnická práva, a to „hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.“ Vaši sousedé také „nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.“

Potíž je v tom, že bude na vás, abyste prokázali, že se toto obtěžování děje nad míru přiměřenou poměrům. Prokazování se bude lišit podle toho, proti čemu se chcete bránit, někdy postačí svědectví sousedů, jindy budete muset mít znalecký posudek. O tom, jak nejlépe prokázat důvod žaloby, je vhodné se poradit s právníkem. Aby toho nebylo málo, tak mějte na paměti, že poměry jsou všude různé, jiná míra přiměřenosti poměrům bude panovat v zahrádkářské kolonii, jiná v kolonii podnikatelských vilek, jiná mezi sousedy v paneláku.

Žaloba podle zmiňovaného paragrafu občanského zákoníku se bude řešit u občanskoprávního soudu. V žalobě nemusíte dokazovat konkrétní škodu, která vám vznikla, musíte ale prokázat samotný fakt, že váš soused nějakým způsobem omezuje vaše vlastnická práva a musí být uvedeno, čeho se domáháte. Při obtěžování imisemi se můžete domáhat pouze toho, aby se Váš soused takového jednání zdržel. Soud může v rozsudku pouze vyslovit, že jste obtěžováni nad míru přiměřenou poměrům a že tomu tak být už nemá. Je potom na vašem sousedovi, jakým způsobem to zajistí (např. přestane pálit odpad v kamnech, postaví protihlukovou stěnu atd.). Soud mu nemůže přikázat, který z možných způsobů (pokud je jich více) má zvolit.

Při prokazování, že došlo k zásahu do vašeho vlastnického práva podle občanského zákoníku, je brána v potaz „míra obtěžování nepřiměřená poměrům“. Nejedná se tedy pouze o dodržování zvláštních povinností nepoškozovat životní prostředí podle zvláštních zákonů chránících konkrétní složky životního prostředí (sledování plnění těchto povinností je předmětem činnosti orgánů veřejné správy), ale jedná se také (a zejména) o specifické okolnosti sousedských vztahů a možnost využívat naplno vlastnického práva, byť toto je dotčeno i ohrožováním životního prostředí ze strany vašeho souseda. Ostatně ani vy při výkonu svého vlastnického práva nesmíte poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

Zdroj: Ekolist


© 2005 – 2019 Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu provozovatele zakázáno.