Nebezpečné odpady odevzdává 41% lidí

FiftyFifty, společenský magazín.
Nebezpečné odpady odevzdává 41% lidí na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Nebezpečné odpady odevzdává 41% lidí

FiftyFifty
Share

Nebezpečné odpady odevzdává 41% lidí

PRAHA (EkoList) - V květnu letošního roku bylo do šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zahrnuto téma životního prostředí. CVVM oslovilo 1033 občanů starších 15 let a zjišťovalo, jaký je jejich postoj k financování ochrany přírody, k třídění odpadů, jízdě automobilem, šetření s vodou a energiemi a kolik lidí je ochotno se aktivně zapojit do ochrany přírody.

Pouze šest ze sta těchto oslovených občanů by bylo bez výhrad ochotno věnovat část svého příjmu na ochranu životního prostředí. Téměř 40 % respondentů pak s takovou představou souhlasilo zřejmě s nějakými výhradami a uvedlo odpověď „spíše souhlasím“. Nesouhlas projevilo v součtu odpovědí „spíše nesouhlasím“ a „rozhodně nesouhlasím“ 42 % dotázaných.

Zavedení ekologické daně
mělo ve výzkumu ještě menší podporu než přímé odevzdání části peněz z příjmu. Se zvýšením daní za účelem ochrany životního prostředí souhlasila necelá třetina dotázaných (4 % rozhodně, 27 % spíše), nesouhlasila více než polovina dotázaných (22 % rozhodně, 35 % spíše). Největší podporu měl model, kdy vláda musí omezovat znečišťování životního prostředí tak, aby to občany nic nestálo. V tomto případě rozhodně souhlasilo 31 % dotázaných a dalších 36 % souhlasilo spíše. Proti se postavila pětina dotázaných (20 % spíše, 3 % rozhodně).


Celkově také přibylo lidí, kteří třídí běžný odpad a celkově ubylo těch, kteří třídí výjimečně nebo vůbec.
Do aktivní ochrany přírody formou podepisování petic, finančních podpor ekologických hnutí nebo demonstrací za životní prostředí se v posledních pěti letech zapojilo minimum dotázaných (16, 12 a 5 %). Třetina dotázaných se účastnila aktivit na ochranu přírody, jako jsou brigády nebo obnova zeleně.

41 % dotázaných vždy odevzdává nebezpečný odpad a dalších 30 % tento odpad odevzdává často. Podobně velký podíl respondentů třídí běžný odpad (39 % vždy a 36 % často). Výrobky šetrné k přírodě kupuje vždy jen 7 % a často jen 26 %, výjimečně je nakupuje 34 % dotázaných a nikdy 20 %. Jen 4 % vždy omezuje jízdy autem, 14 % lidí omezuje jízdu autem často, výjimečně nebo nikdy pak 28 a 29 % dotázaných. Vodou a energiemi šetří s ohledem na přírodu vždy 14, často 34, výjimečně 32 a nikdy 15 % dotázaných. (Dopočty do 100 % tvoří odpovědi "neví").

CVVM také zvěřejnilo grafy, z kterých je patrné, jak se od roku 2002 v jednotlivých oblastech proměňovalo jednání lidí s ohledem na životní prostředí. (Procenta, která jsou uváděna v následujícím textu, jsou odečtem hodnot z grafu a jsou tedy jen přibližná.)

Od roku 2002 do letoška například klesl počet těch, kteří nikdy neodevzdávají nebezpečný odpad (z 12 na 5 %). Klesl i počet těch, kteří nebezpečný odpad odevzdávají výjimečně. Naopak vzrostl počet lidí, kteří nebezpečný odpad odevzdávají vždy (z 31 na 41), i těch, kteří tak činí výjimečně (z 25 na 30 %).

Lidí, kteří vždy kupují výrobky šetrné k přírodě, ubylo z 12 na 7 %, ubylo i lidí, kteří je kupují často. Počet těch, kteří takové výrobky kupují výjimečně, se drží kolem 35 %. Zato stoupl počet lidí, kteří výrobky šetrné k přírodě nekupují nikdy (z 8 % na 20).

Řidičů, kteří by nikdy neomezili jízdy autem, ubylo z 50 % v roce 2002 na 30 % v roce 2006. Těch, kteří jízdu omezují vždy, je stabilně pod 8 %, těch, ktěří tak činí často přibylo z 10 na 14 %.

Co se týče šetření s energiemi a vodou, nepatrně přibylo těch, kteří tak dělají vždy (z 12 na 14 %), přibylo i lidí, kteří šetří často (z 28 na 34 %). Nepatrně ubylo lidí, kteří tak činí výjimečně a z 22 na 15 % ubylo těch, kteří nešetří energiemi nikdy.

Celkově také přibylo lidí, kteří třídí běžný odpad a celkově ubylo těch, kteří třídí výjimečně nebo vůbec.

Zdroj: Martin Mach, EkoList.cz

© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz