Návrat divokých koní: skóre 12:0

FiftyFifty, společenský magazín.
Návrat divokých koní: skóre 12:0 na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Návrat divokých koní: skóre 12:0

FiftyFifty
Share

Návrat divokých koní: skóre 12:0

Klisny Barča, Jácint, Spange a Lotusz vyběhly ve středu po půlnoci po necelých pětatřiceti hodinách náročné cesty do aklimatizační ohrady v Gobi B. Zoo Praha dopravila ve spolupráci s Armádou ČR během tří náročných převozů do Mongolska již 12 koní.

Zoo Praha realizuje transporty koní Převalského do Mongolska od roku 2011. Tehdy navázala na aktivity organizované od 90. let ze západní Evropy, které posléze z finančních důvodů ustaly, přestože potřeba nových koní stále trvala. Uskutečnit vůbec první český transport do Khomiin Talu se tehdy zdálo troufalé - vždyť šance na úspěch tak náročného projektu je podle odhadů velmi nízké. Nejenže všichni koně cestu zvládli, ale jedna z klisen dokázala již následující rok odchovat hříbě a spolu s další je dnes opět březí. Zopakovat takový úspěch bylo nesnadné, ale podařilo se. Letos potřetí dopravila Zoo Praha čtyři koně Převalského do národního parku Gobi B.

„Byli jsme vybaveni cennými zkušenostmi z předchozích let, ale přesto jsme měli velké obavy, aby vše šlo podle plánu. Žádné závažné komplikace naštěstí nepřišly a všechny klisny snášely cestu dobře,“ uvedl ředitel zoo a hlavní iniciátor projektu Návrat divokých koní, Miroslav Bobek. „Během tří let se nám v pořádku podařilo do Mongolska převézt už dvanáct koní. Pomyslné skóre 12:0 je nesmírný úspěch a důkaz vysoké profesionality všech, kdo se na těchto transportech podílejí.“

Cesta od nakládání v Dolním Dobřejově trvala necelých 35 hodin, transport do Mogolska se tedy povedlo uskutečnit v rekordním čase. Polovinu času zabral samotný let. Přistání na nezpevněné ploše v Bulgan Sumu proběhlo v 15.40 místního času. Boxy s klisnami byly následně přeloženy na nákladní automobily a přepraveny přes dvě stě kilometrů polopouště k aklimatizační ohradě v národním parku Gobi B. Cesta po zemi zabrala více než sedm hodin.

Vypouštění proběhlo pět minut po středeční půlnoci. Spolu s Miroslavem Bobkem jednotlivé boxy otevíral také Ochiriin Dorjraa, který se podílel už na reintrodukcích v 90. letech a dodnes je významným bojovníkem za ochranu přírody Mongolska a uznávaným odborníkem na koně Převalského. Klisny z transportních beden vyběhly velmi svižně a okamžitě po vypuštění do aklimatizační ohrady začaly prozkoumávat nové prostředí

„Navracením koní Převalského do divočiny jsme převzali štafetu od našich předchůdců, kteří poslední divoké koně kdysi získali do Československa, chovali je, usilovali o jejich záchranu před vyhubením a posléze stáli u vzniku myšlenky vracet je do přírody. Navazujeme na desítky let jejich úsilí. Pokračujeme v jejich práci a věříme, že stejně se zachovají i ti, kdo přijdou po nás,“ uvedl po vypouštění Miroslav Bobek.

Klisny nyní stráví zhruba půl roku v prostoru velké aklimatizační ohrady a posléze budou vypuštěny do volnosti.

O historii, reintrodukčních snahách či o chovu koní Převalského v pražské zoo najdete více na www.zoopraha.cz/prevalaciwww.facebook.com/prevalaci.
 


Zdroj: tz Zoo Praha
Foto: Petr Jan Juračka a Miroslav Bobek, Zoo Praha


:: Fotogalerie ::
foto: kp2 foto: kp1
© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz