Nač je dobrý klaunský nos

FiftyFifty, společenský magazín.
Nač je dobrý klaunský nos na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Nač je dobrý klaunský nos

FiftyFifty
Share

Nač je dobrý klaunský nos

V minulém roce zahájil Zdravotní klaun ve všech prodejnách Alltoys spol. s r.o. BAMBULE charitativní prodej červených klaunských nosů. Jedná se o sbírkový prodej občanského sdružení Zdravotní klaun a výtěžek bude věnován na podporu pravidelných programů zdravotních klaunů na dětských lůžkových odděleních v nemocnicích v ČR.

Zdravotní klaun je nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je přinášet radost a smích dlouhodobě nemocným dětem v nemocnicích v celé České republice. Dnes zde pracuje 21 profesionálních zdravotních klaunů, kteří navštíví ročně více než 15 000 dlouhodobě nemocných dětí. Klauni pomáhají malým pacientům psychicky se odreagovat od jejich nemoci a  tím jim ulehčí mnohdy stresující pobyt v nemocnici.

Pravidelné návštěvy zdravotních klaunů jsou uznávaným psychosociálním programem v celém světě a zájem nemocnic o tyto programy je větší, než stačí Zdravotní klauni uspokojit.


Většina těchto programů Zdravotních klaunů je pro nemocnice zdarma. Téměř vše je hrazeno z darů firemních a individuálních dárců. I vy máte možnost koupí červeného klaunského nosu v některé z prodejen Alltoys spol. s r.o.- Bambule tyto programy podpořit.


Děti jsou tím největším bohatstvím, jejich vnímavost a citlivost na vše kolem nich je pro dospělé mnohdy zarážející. Právě pobyt v nemocnicích je pro ně stresující, odloučení od rodiny nesou velmi těžce a  v těchto momentech je důležité, aby se nezapomněly smát. Úsměv je častokrát ten nejcennější dar, který můžeme dát a nic nás to nestojí. Zdravotní klauni dokážou vykouzlit úsměv na každé dětské tvářičce, zpříjemnit dětem těžké období – také proto se společnost Alltoys spol. s r.o. - Bambule rozhodla podpořit občanské sdružení Zdravotní klaun nejenom prodejem červených nosů ve svých prodejnách.
Připojte se k nám!


logo zdravotní klaun

Zdravotní klaun pravidelně přináší smích a radost hospitalizovaným dětem. Sdružení Zdravotní klaun je v České republice široce uznávané pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. Dnes navštěvuje Zdravotní klaun pravidelně 16 velkých nemocnic a s dalším programem „Něco navíc“ - potěší děti v 31 nemocnicích. 21 profesionálních zdravotních klaunů rozesměje ročně více než 15.000 malých pacientů.

I vy můžete pomáhat!
Zadáním trvalého nebo jednorázového příkazu na účet 159172293/0600
FiftyFifty.cz je jedním z mediálních partnerů Sdružení Zdravotní klaun

O klaunech jsme již psali:
Do nového roku s klaunem:: Fotogalerie ::
foto: klauni v akci foto: desinfekce bublifukem foto: klauni v akci foto: Jonáš a Bára
© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz