Muži jako chůvy

FiftyFifty, společenský magazín.
Muži jako chůvy na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Muži jako chůvy

FiftyFifty
Share

Muži jako chůvy

Mužů, kteří odcházejí na mateřskou dovolenou místo svých profesionálně zdatných manželek, je ve světě stále více.

V péči o děti nejsou výjimkou. Jako chůvy se zejména v severských zemích začínají výrazně uplatňovat mladí muži.

Je to velmi výhodné. Děti obvykle mají muže mnohem raději. Jsou aktivnější, vymýšlejí více her a dokážou děti zabavit. A co je zřejmě nejdůležitější – děti neustále nepoučují.
Ve Velké Británii například existují kurzy a školy pro muže, kde se vyučuje péče o děti. Roční školné představuje několik tisíc liber, na prestižní Norland College dokonce patnáct tisíc. O muže s takovou přípravou je velký zájem. Nacházejí zaměst­nání u amerických, severských, ale i britských a francouzských rodin. Poptávka je nenasycená a dále stoupá. Mladé muže si jako chůvy žádají především rodiny s chlapci.

Au pair bývalo tradičně dívčím zaměstnáním. Co se stalo? Novou módu mužských chův do značné míry ovlivnila zpěvačka Madonna, která pro svou Marii Lourdes měla jako chůvu a vychovatele mladého hudebníka z Peru. Zásluhu na popularizaci mužů jako úspěšných otců a vychovatelů měly i filmy typu Kdopak to mluví? s Johnem Travoltou nebo Tři muži a nemluvně, který po francouzské verzi dostal pro velký úspěch i verzi americkou.

Důvodem může být i to, že stále více žen se vůbec nevdává nebo se rozvedou a s dítětem zůstávají samy. Budují si kariéru nebo si prostě jen vydělávají peníze, ale děti jim musí někdo hlídat. Pokud v rodině chybí muž, je jen přirozené, že matka vítá mužský element ve výchově alespoň formou au pair.

Zdroj: 100+1


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz