Motivované lidské zdroje

FiftyFifty, společenský magazín.
Motivované lidské zdroje na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Motivované lidské zdroje

FiftyFifty
Share

Motivované lidské zdroje

Poptávka po odbornících na lidské zdroje roste. Největší světové firmy platí obrovské sumy, aby experti naučili jejich zaměstnance, jak dosáhnout úspěchu.

Psychologie vítězství a úspěchu se stává nedílnou součástí naší doby. Heslem dne je, že všeho lze dosáhnout. Nejsilnější pozice má psychologie úspěchu v místě svého zrodu – v USA, těsně za nimi následuje Japonsko. Neúspěch se nenosí. Může si za něj člověk sám. V americké civilizaci, v Japonsku i v dalších vyspělých zemích se považuje za vadu, chybu, ostudu. Míra úspěš­nosti představuje míru kvality člo­věka. Pro některé Evropany se zcela jiným kulturním i historickým zázemím je to nezvyklá filozofie, ale i do Evropy už pronikla zcela nekompromisně.

PODSTATA MOTIVACE
Existuje spousta teorií o tom, co je motivace a jak vzniká, proč ji někteří lidé postrádají, zatímco jiní jí mají nadbytek. Co člověka motivuje, že chce nejen střechu nad hlavou a základní životní potřeby, ale stále víc. Nejen majetek a pe­níze, ale také úspěch v za­­mě­st­nání a uznávané postavení ve společnosti. Odpověď je jednoduchá: snaha o úspěch je nedílnou součástí lidské bytosti. V oka­mžiku, kdy vyprchá, nastupuje deprese, útlum a nutně i neúspěch. Silnou motivaci by mělo poskytovat samo zaměstnání. Po­dle Fredericka Herzberga, autora knihy Motivace k práci, může ale šéf, vztahy v kolektivu či nevhodné pracovní prostředí motivaci znehodnotit nebo zcela zničit. To by měli vzít v úvahu manažeři, kteří požadují od zaměstnanců maximální výkon. Desítky studií zkoumají optimální fyzikální podmínky na pracovišti: teplo, vlhkost vzduchu, zamýšlejí se nad otázkou, jak působí klimatizace i jednotlivé typy osvětlení. Neméně důležitou oblastí jsou ale také mezilidské vztahy, které patří k velmi důležitým faktorům.

PSYCHOLOGIE ÚSPĚCHU
Je rozdíl mezi člověkem, který bezchybně pracuje a snaží se postupovat po žebříčku kancelářské hierarchie, a člověkem, který se razantně dere vpřed a vzhůru, je přesvědčen o svých kvalitách a nic pro něj není nemožné. Velké mezinárodní firmy vydávají ročně miliony dolarů na semináře, v nichž se zaměstnanci učí, jak dosáhnout úspěchu. Vyplatí se to. Nejde jen o studium metod, jak vítězit. Tématem dne je vytváření ducha týmové spolupráce. V řadě podniků mají zaměstnanci povzbuzující hesla, která si opakují, existují i firmy, kde přistoupili na japonské metody a lidé před zahájením pracovní činnosti společně zpívají jakousi bojovou podnikovou píseň. Může to připadat směšné, ale zaměstnavatelé tvrdí, že je to účinné. V Evropě se tento zvyk zatím neprosadil, ale v řadě amerických podniků ano. V Japonsku, odkud tento zvyk pochází, se používá běžně stejně jako v Číně. Podle psychologů se v zásadě typy motivace a její síla vytvářejí už v raném dětství. Tým amerických expertů zkoumal způsob práce několika britských multimilionářů. Zjistili, že většinou šlo o individualisty, kteří se nejraději rozhodovali sami. Lidi, pro které neexistuje časově ohraničená pracovní doba a práci mají jako koníčka. Zajímavá byla motivace velmi úspěšných lidí. Řada z nich ztratila v dětství jednoho nebo oba rodiče. Někteří byli doma odmítáni, jiní se vyrovnávali s úmrtím přítele nebo sourozence. Podle psychologů je k úspěchu přivedlo úsilí zlomit nepřízeň osudu. Nemusí to být zdaleka velké tragédie nebo ztráta blízkých. Stačí, že se někdo jeví ve škole jako neschopný a profesoři mu to neustále připomínají. Právě to může působit jako perfektní motivace, vést k tomu, že takový člověk na vysoké škole zazáří, aby všem, kteří ho podceňovali, dokázal, že je schopný a že se mýlili. Podle psychologů je nejdůležitější motivace vypěstovaná. Právě na tom je založen velký průmysl organizování výuky, jak dosáhnout úspěchu. Myšlenky o vlastní úspěšnosti, které si člověk záměrně vytváří, rozvíjí je a emocionálně se na ně upíná, vytvářejí mohutné motivační síly.

AUTOSUGESCE
Důležitým prostředkem na cestě k úspěchu je podle psychologů i autosugesce. Je to ovlivňování vlastního já, prostředek komunikace mezi tou částí mysli, v níž dochází k uvědomělému myšlení, a podvědomím. Dominantní myšlenky, jimž člověk dovolí, aby se zdržovaly v jeho vědomí, se podle principu autosugesce samovolně prolínají do podvědomí a ovlivňují ho. Řada vynikají­cích obchodníků si denně opakuje abstraktní pojem úspěch, až nabudou opravdového přesvědčení, že úspěšní jsou. Mají pak úspěch i ve skutečnosti. Zkuste si představit, že jste absolutně úspěšní v zaměstnání i v rodinném životě. Zapojte fantazii a vžijte se do této situace. Vypěstujte si přesvědčení, že jste zrozeni k úspěchu.

SPORT A ÚSPĚCHY
Také ve sportu právě motivace může způsobit, zda výsledkem úsilí bude triumfální vítězství, nebo porážka. Podle názoru sportovních psychologů je v řadě případů možné sportovní zápas či soutěž vyhrát, nebo prohrát už v šatně. Někteří psychologové tvrdí, že u sportovců se objevují dva základní typy motivace: vyhrát za každou cenu bez ohledu na to, zda hrají dobře, nebo naopak podat co nejlepší výkon a nestarat se příliš, zda vyhrají. Ideální, ale ne běžné je, když se oba motivační faktory spojí a cílem je hrát co nejlépe na vítězství.

MÁLO, NEBO MNOHO 
Řadě lidí motivace zcela chybí. Dá se to napravit, i když to vůbec není snadné. Opačný extrém je také špatný. Ve sportu jsou obecně známé jevy jako přetrénování a následné selhání. Totéž se může stát v zaměstnání. Manažer nebo řadový zaměst­nanec si vytyčí tak velké cíle, že je nedokáže realizovat. Dobře motivovaní lidé dokážou vyvinout maximální úsilí k dosažení cílů. Znamená to ale také, že jsou natolik inteligentní, aby respektovali nutnost regenerace vlastního organizmu i psychiky. Umějí si odpočinout, mají své koníčky a zá­zemí.

PRAXE
Jak tedy vypadá kon­krétní cesta k úspěchu? Jak zlepšit úroveň motivace? Jestliže motivaci k úspěchu nemáte, snažte se ji vypěstovat. Připomeňte si situace, v nichž jste měli pocit, že byste chtěli být úspěšní. Navoďte si cíleně podobné situace. Určete si, čeho chcete dosáhnout, a vytyčte si postupné cíle. Představujte si, co chcete mít a jen omylem to ještě nemáte: třeba dívku, jakou má váš přítel, nebo ještě lepší, perfektní auto, bankovní konto, pozici v zamě­st­nání, cesty do zahraničí. Možností je nekonečně. Psychoterapeuti tvrdí, že budete-li mít správnou motivaci, vysněná dívka, auto, bankovní konto i úspěch v práci budou vaše.

Zdroj: 100+1© 2005 – 2020 Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu provozovatele zakázáno.