Moc velký, málo vysoký aneb Za co všechno může růstový hormon

FiftyFifty, společenský magazín.
Moc velký, málo vysoký aneb Za co všechno může růstový hormon na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Moc velký, málo vysoký aneb Za co všechno může růstový hormon

FiftyFifty
Share

Moc velký, málo vysoký aneb Za co všechno může růstový hormon

Rodiče mívají často tendenci porovnávat vzrůst svého dítěte se spolužáky. Je-li jejich jinak zdravý potomek podstatně menší, začnou mít obavy. Neobvykle velká výška naopak rodiče většinou nevzrušuje. Za oběma jevy se přitom může skrývat porucha tvorby růstového hormonu.

Předpovědět výšku jedince není snadnou záležitostí.

Existují sice jednoduché vzorce, které alespoň přibližně určí, jakého vzrůstu může jedinec dosáhnout. Nezahrnují však vliv stravy ani zdravotních neduhů, a proto slouží pouze k přibližné orientaci.

Pokud vás zajímá budoucí výška vašeho potomka, můžete si vyzkoušet následující výpočty:

Pro muže: (výška matky v cm + výška otce v cm + 13) / 2
Pro ženy: (výška matky v cm + výška otce v cm − 13) / 2


Výpočet má jistou odchylku. Interval, ve kterém by se měla nacházet konečná výška potomka, získáte tak, že od výsledku přičtete a odečtete asi 8 cm. Pokud vám tedy vyjde výsledek například 170 cm, výška vašeho dítěte se bude nacházet v přibližném rozmezí 162–178 cm. Konečný tělesný vzrůst je totiž výsledkem složité interakce mezi genovou výbavou, výživou, vlivy vnějšího prostředí a celkovým zdravotním stavem. Nutno zmínit, že děti mají také tendence dosahovat podobné váhy jako ostatní rodinní příslušníci. V tomto případě však většinou nejde o dědičnou záležitost, ale například o stravovací návyky a pohybový režim v rodině.


Poruchy růstu nahoru i dolů

Statistiky ukazují, že dívky menšího vzrůstu většinou nepřitahují tolik pozornosti jako malí chlapci. Růst dítěte je přitom ovlivněn několika různými faktory, včetně výše zmíněné dědičnosti. Mezi nejpodstatnější a prvotní přitom patří takzvané nitroděložní faktory, tedy ty, které působí v období před narozením dítěte. Řadíme mezi ně zejména:
  výživu ženy během těhotenství,
  poruchy metabolismu živin,
  zdravotní stav plodu a matky
  správnou funkci placenty.


Nedostatek růstového hormonu, chronické selhání ledvin či různé genetické syndromy patří mezi vzácnější příčiny poruchy růstu. Na druhou stranu některé děti mohou svou výškou doslova vyčnívat z kolektivu. Rychlý růst v dětském věku přitom může být způsoben brzkým nástupem puberty, ale taktéž poruchou tvorby růstového hormonu.


Svěřte se lékaři

Při podezření na poruchu růstu je nezbytné vyšetření u lékaře. První kroky by vždy měly směřovat do ordinace pediatra. Pokud ten dojde k závěru, že nízký nebo vysoký vzrůst dítěte je projevem nemoci, nejspíše vás odešle na specializované pracoviště k dalšímu vyšetření. Těmito problémy se přitom nejčastěji zabývají lékaři se specializací na endokrinologii, tedy na problematiku žláz s vnitřní sekrecí.


Zdroj: Růstový hormon.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz