Mezinárodní policie si posvítí na pašeráky zvířat a obchodníky se slonovinou

FiftyFifty, společenský magazín.
Mezinárodní policie si posvítí na pašeráky zvířat a obchodníky se slonovinou na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Mezinárodní policie si posvítí na pašeráky zvířat a obchodníky se slonovinou

FiftyFifty
Share

Mezinárodní policie si posvítí na pašeráky zvířat a obchodníky se slonovinou

Obchod se slonovinou, pašování zvířat a ilegální těžba dřeva jsou nezpochybnitelnou formou vysoce organizované závažné trestné činnosti. Podle šéfa Intrepolu zločiny související s drancováním přírodního bohatství dosáhly kritické úrovně, napsal deník The Guardian.

Zástupce osmi desítek zemí hostil na konci března summit o Mezinárodním právu, pořádaný Programem OSN pro životní prostředí (UNEP), ve francouzském Lyonu. Bernd Rossbach, vedoucí složek mezinárodní policie Interpol, varoval, že zločiny související s drancováním přírodního bohatství dosáhly kritické úrovně. Ilegální těžba vzácného dřeva v pralesích přesahuje hranice států a stává se mezinárodním problémem. A pokud chápeme ohrožená zvířata či deštné pralesy jako součást globálního dědictví, je zapotřebí, aby se rovněž celý svět na jejich ochraně podílel.

Zpráva předložená na zasedání UNEP poukazuje, že téměř třetina celosvětově těženého dřeva může pocházet z nelegální těžby. Přitom právě odlesňování tropických deštných pralesů se podílí 17 % na antropogenním znečištění atmosféry emisemi skleníkových plynů, tedy o polovinu více než souhrnný efekt lodní, letecké a automobilové dopravy.

Interpol se podle Rossbacha nyní s mnohem větší vervou zaměří právě na potírání těchto dosud spíše opomíjených zločinů. Prvním krokem v dlouhém boji proti ilegální síti mezinárodních pašeráků byl nedávný zásah, koordinovaný právě Interpolem, který proběhl současně na území čtrnácti afrických zemí.

Bez ohledu na úspěch africké akce, při které byla zadržena slonovina za miliony dolarů, bude zapotřebí asi učinit mnohem více. Melanie Virtue, vedoucí oddělení mezinárodních smluv o stěhovavých druzích připomněla, že jen za poslední dva měsíce bylo v Kamerunu zastřeleno 400 slonů. A rostoucí poptávka po slonovině, především z Číny, staví její cenu s každou zadrženou uncí nad hodnotu zlata. Stejně neradostný stav vidí výkonný tajemník Úmluvy o obchodu s ohroženými druhy (CITES) John Scanlon na příkladu nosorožců. Navíc se prý množí případy internetového obchodu s ohroženými druhy nebo částmi jejich těl. V roce 2010 bylo takto zadrženo 69 šimpanzích mláďat z Guineje nebo v Kazachstánu 4704 rohů ohrožených antilop sajga.

„Obchod se slonovinou, pašování zvířat a ilegální těžba dřeva jsou dnes nezpochybnitelnou formou vysoce organizované závažné trestné činnosti,“
prohlásil Rossbach. Proto je potřeba proti nim nekompromisně zasáhnout. Na samotné „zločiny proti životnímu prostředí“ totiž navazuje řada dalších kriminálních struktur. Masa Nagai, spolupořadatel celého summitu, k tomu dodal: „Přestože státy po celém světě dokázaly jako téměř jednotné společenství prosadit společnou politiku životního prostředí na národní a mezinárodní úrovni, vymahatelnost a prosazování tohoto práva zůstává pro řadu z nás stále nesplněnou výzvou.“
Článek byl uveřejněn 29. 3. 2012 na serveru Guardian.co.uk pod názvem „Interpol demands crackdown on 'serious and organised' eco crime“

Autor: Radomír Dohnal
Zdroj: Ecomonitor.cz 


Video - pro silné nátury.. :(


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz