Lidé ničí celý mořský ekosystém

FiftyFifty, společenský magazín.
Lidé ničí celý mořský ekosystém na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Lidé ničí celý mořský ekosystém

FiftyFifty
Share

Lidé ničí celý mořský ekosystém

PRAHA/DILLÍ (EcoMonitor) - Odpadní vody představují obrovský problém pro znečištění moří a oceánů, ohrožují rostliny a živočichy, a také ničí místa, kde by mohli žít. Navíc se problémy se splašky stále zvětšují, říká zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).

Zpráva „Stav mořského prostředí“ ukazuje, že došlo k trvalému pokroku ve snaze zmenšit znečištění ropou, a také se za poslední dvě desítky let podařilo snížit dlouhodobé organické znečištění z průmyslové výroby. Jenže ostatní problémy znečištění moří naopak narostly. Většina průmyslových zemí podle odhadů vypouští do moří odpadní vody, aniž by prošly čistírnami, tedy zcela nezpracované, říká zpráva OSN. „Znečištění narůstá v důsledku růstu počtu obyvatel pobřežních oblastí, špatného stavu infrastruktury a nakládání s odpady. To všechno ohrožuje zdraví lidí i mořského ekosystému a má negativní dopady na možnosti obživy od rybářství po turistiku,“ cituje deník India Times.

Zpráva OSN odhaduje, že ročně by na celém světě bylo potřeba přidat k dosavadním investicím 56 miliard dolarů. Je také potřeba zastavit destrukci ekonomicky i ekologicky důležitých pobřežních ekosystémů, jako jsou porosty mangrových lesů, které chrání pobřeží a jsou klíčové pro rybáře, stejně jako korálové útesy a porosty mořské trávy.

Podle UNEPu je hlavním problémem nárůst populace žijící na pobřežích a obrovský objem, v jakém jsou využívány zdroje, které nabízejí oceány a moře. U břehů moří žije téměř 40 % populace světa. Mezi nejvíce ohrožené oblasti patří mořské dno v Severním oceánu, korálové útesy v jihovýchodní Asii, mokřady v Severní Americe a jižní a západní Africe, mangrové porosty v řadě zemí v Karibském moři, Ekvádoru a Kolumbii a rybářství v Latinské Americe. „Podle odhadů pochází 80 % znečištění moří a oceánů ze země. Toto číslo může ještě růst, jestliže se naplní představa, že počet lidí žijících v pobřežních oblastech se během dalších 40 let zdvojnásobí,“ řekl deníku Indian Times výkonný ředitel UNEPu Achim Steiner.

Zpráva také poukazuje na nárůst znečištění z takových zdrojů, jako jsou zemědělská hnojiva, hnůj hospodářských zvířat, splašky a produkty z pálení fosilních paliv, spolu s tím, že se tyto problémy přenášejí z rozvinutých zemí do chudších. Všechny tyto druhy znečištění vedly k nárůstu plochy „mrtvých zón“, oblastí pobřežních vod s nedostatkem kyslíku. Ty se zdvojnásobují každých deset let od roku 1960. Důsledkem je odumírání porostů mořské trávy a naopak šíření jedovatých vodních květů.

Zpráva OSN upozorňuje na velký pokrok ve snížení znečištění ropou a chemikáliemi. Na celém světě došlo od poloviny osmdesátých let 20. století ke snížení množství ropných úniků z průmyslových provozů i měst téměř o 90 %. Nicméně důraz na bezpečnou těžbu ropy stále trvá, protože v důsledku klimatických změn se otevírají nové možnosti ropných vrtů v polárních územích.

Výsledky zprávy budou předány zástupcům 60 zemí světa, kteří se účastní programu UNEPu pro ochranu mořských ekosystémů (GPA), na zasedání v Pekingu 16. - 20. října.

Podle článku India Times 05. 10. 2006.

Hugo Charvát


© 2005 – 2019 Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu provozovatele zakázáno.