Levá, pravá, nebo obě?

FiftyFifty, společenský magazín.
Levá, pravá, nebo obě? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Levá, pravá, nebo obě?

FiftyFifty
Share

Levá, pravá, nebo obě?

Evropská civilizace pohlížela v dřívějších dobách na leváky jako na ďáblovy vyslance. Inuité věřili, že každý levák je čarodějem. Pro Inky byla naopak levorukost znamením štěstí a řada afrických kmenů považuje leváky za lidi obzvlášť nadané, které milují sami bohové.

Podle statistik dnes deset procent lidí píše levou rukou, vykračuje levou nohou, zaostřuje levým okem a telefonní sluchátko přikládá k levému uchu. Levá ruka bývala v historii spojována s představou nižší kvality a nižšího výkonu. Je to omyl. Mezi leváky je ve všech oborech velké množství významných osobností.

V oblasti výtvarného umění k nim patří například takoví giganti jako Michelangelo Buonarroti, Raffael, Albrecht Dürer, Henri Toulouse--Lautrec, Paul Klee či Rubens, kteří navždy poznamenali historii světového umění.

K levákům patří nejslavnější fotbalisté světa Maradona nebo Michel Platini, jsou úspěšní i na tenisových kurtech, například John McEnroe, Jimmy Connors, Martina Navrátilová či Monika Selešová.

Ve vědě k levákům patří Isaac Newton, I. P. Pavlov, Marie Curie-Skłodowská, Niels Bohr, Nikola Tesla či Stephen Hawking.

Patří sem i slavní skladatelé Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Sergej Prokofjev, Sergej Rachmaninov, Maurice Ravel, Robert Schuman, Niccolò Paganini či Benjamin Britten.

Z populární hudby zpěváci Paul McCartney, Ringo Starr, Kurt Cobain, David Bowie, Bob Dylan, Sting, Céline Dion, Freddie Mercury, Pink, Ricky Martin, Eminem a mnoho dalších. Z herců jsou leváky například Woody Allen, Kim Basingerová, Jim Carrey, Tom Cruise, Robert De Niro, David Duchovny, Peter Fonda, Morgan Freeman, Whoopi Goldbergová, Goldie Hawnová, Angelina Jolie, Nicole Kidmanová, Demi Moorová, Brad Pitt, Robert Redford, Keanu Reeves, Julia Robertsová, Mickey Rourke, Bud Spencer, Sylvester Stallone, Bruce Willis a mnoho dalších.

Z politiků v historii to byl například Alexander Veliký, římský císař Tiberius, Caesar, Karel Veliký, britští panovníci Edward III. a Edward VIII., královna Viktorie, Jiří II., Jiří IV. a Jiří VI., dále královna matka, princ William a princ Charles. Leváky byli i francouzský král Ludvík XVI., Napoleon Bonaparte, Otto von Bismarck, Gándhí či Winston Churchill. Patří sem i řada amerických prezidentů jako Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Harry S. Truman, J. F. Kennedy, Ronald Reagan, George Bush starší, Bill Clinton a nejnověji Barack Obama. Levákem byl rovněž Adolf Hitler, stejně jako je Usáma bin Ládin.  

Základy

Pravé či levé fyzické zaměření je dáno v našem mozku už při narození. Podle nejnovějších výzkumů je levorukost velmi pravděpodobně ovlivněna geneticky. Více než padesát procent zkoumaných levorukých osob nemělo ve své genetické výbavě jeden určitý gen, který měli všichni zkoumaní praváci.
Levorucí rodiče mají asi šestadvacetiprocentní pravděpodobnost, že jejich dítě bude levák. Pokud je levákem pouze jeden z rodičů, klesá tato pravděpodobnost k dvaceti procentům. Dvěma pravákům se levák narodí s desetiprocentní pravděpodobností. Na původ levorukosti se však objevují i jiné názory. Po­dle některých vědců se levákem člověk stává při prenatálním vývoji, pokud se do jeho organizmu dostává zvýšené množství testosteronu.  

Jiná kultura či doba

Leváctví je v některých kulturách vážným stigmatem. Levá ruka, kterou se Arabové umývají po vykonání velké potřeby, je tradičně považována za nevhodnou pro jakékoli jiné činnosti. Ukázání levé ruky při jídle je dodnes v mnoha arabských kulturách, zejména pouštních, považováno za těžkou nepřístojnost. Používat převážně levou ruku je v těchto zemích tedy prakticky nemožné. Také v Indii a v Indonésii je neslušné jíst levou rukou a v Indonésii je dokonce nevhodné přijímat levou ruku dary.  
V evropských a amerických školách byly mnohde ještě v polovině minulého století děti trestány, když psaly levou rukou. Také staří Římané leváctví neakceptovali. Pokud se chlapec při výcviku do římské legie projevoval jako levák, přivazovali mu levou ruku k tělu, aby byl donucen naučit se používat pravou. Jako levák by totiž narušoval soudržnost legie. Japonský muž mohl vyhnat svou ženu, když zjistil, že je levačka. V Číně ještě nedávno byli leváci důrazně nabádáni, aby se přeučili na praváky. Tvary čínského písma jsou navrženy pro praváky a levou rukou je lze psát jen velmi obtížně.
Anglický král Jiří VI., mladší bratr Edvarda VIII., byl rovněž levák. V dětství a dospívání po něm jeho otec Jiří V. vyžadoval, aby nosil na zápěstí dlouhý řetěz, a když syn použil levou ruku, otec zatáhl za řetěz, aby syna přeučil na praváka. Výsledkem byla těžká koktavost, kterou až do konce života Jiří VI. trpěl.  

Změny

V druhé polovině dvacátého století se od přeučování leváků na praváky začalo upouštět. Rozhodující podíl na tom měly poznatky moderní psychologie, neurologie a pedagogiky. Československé školské předpisy od roku 1967 označovaly přecvičování za nepřípustné. Přeučování leváků ve školách bylo oficiálně zrušeno výnosem ministerstva školství z 10. února 1967. K zjištění levorukosti vyvinuli pedagogové řadu testů. V řadě případů orientace není vůbec jednoznačná, například pokud dítě pro některé činnosti preferuje jednu ruku a pro jiné činnosti druhou. Důležité je, jakou rukou bere hračky, příbory, jakou rukou lépe a častěji kreslí. Dominantní nohou se odráží na koloběžce. Dominantní rukou se češe nebo si čistí zuby, stříhá nůžkami, navléká nit do jehly.  

Orientace

Dávání přednosti jedné straně je patrně výsledkem dlouhodobé evoluce. Podle biologů je to jedna z podmínek umožňující přežití ve složitých situacích. Ustálená preference levé či pravé strany usnadňuje rozhodování, ale zároveň ponechává možnost v případě nutnosti použít i druhou končetinu. Oblíbená teorie vzniku pravorukosti u lidí vychází z toho, že štít se držel v levé ruce před srdcem a mečem se bojovalo pravou rukou. Jde ale spíše o legendu. Zatímco u zvířat jsou obě varianty početně vyrovnané, mezi lidmi je podle statistik pouze deset procent leváků. Nejnovější odhady ale udávají vyšší podíl – dvacet až třicet procent.  

Stavba mozku

Zdá se pravděpodobné, že sklon k užívání jedné ze stran je dán stavbou našeho mozku, konkrétně umístěním řečového centra. To je u většiny lidí lokalizováno v levé hemisféře. Tam také sídlí centrum ovládající pohyby pravé ruky. Proto při násilném převádění leváků na praváky, jak tomu bývalo v minulosti, docházelo často u těchto lidí k poruchám řeči, konkrétně k zadrhávání nebo přímo koktavosti. Aktivitu obou center jasně ukazuje vyšetření pomocí EEG. U leváků se objeví stranově obrácený obraz. U obourukých osob pracují příslušné mozkové oblasti v obou hemisférách. Tato pozorování naznačují, že pravorukost souvisí s vývojem lidské řeči a kulturní tradice ji pouze utvrzují.

Zajímavé výsledky přinesly studie o užívání pravé či levé ruky v pravěku. U raných hominidů byli praváci a leváci v rovnováze a podobně tomu bylo zřejmě ještě u neandertálců. Svědčí o tom tvary zachovaných kamenných nástrojů.  Člověk dnešního typu už ale mnoho tisíc let dává přednost pravé ruce. Francouzští vědci srovnávali otisky rukou pravěkých tvůrců jeskynních maleb. Celkem prozkoumali 507 otisků v šestadvaceti francouzských a španělských jeskyních z doby před 35 000 až 10 000 lety. Zjistili, že přibližně 23 procenta jich pochází od leváků, což je zhruba stejný podíl jako u dnešní populace.  

V devatenáctém století byla pravá hemisféra mozku, která ovládá levou ruku, popsána jako sídlo intuitivních pocitů, mystických schopností a tedy i uměleckých předpokladů, ať už jde o hudbu, malířství či jiné umění nebo geniální teorie. Tyto předpoklady nebyly vědecky potvrzeny. Vědci jsou naopak přesvědčeni, že levorukost není a priori zárukou uměleckého talentu či větší kreativity. Pokud jde o testy IQ, rozdíly mezi praváky a leváky se rovněž neprokázaly.
Levorukost je v dnešní společnosti běžně přijímána, v běžném životě však leváci narážejí na řadu technických problémů. Zařízení kanceláří a bytů je většinou orientováno na pravo­rukou většinu a pro leváky je manipulace s mnoha zařízeními obtížná.  

Mezinárodní den leváků

Poprvé se slavil 13. srpna 1976 z podnětu Američana Deana R. Campbella. Ten v roce 1975 založil organizaci Lefthanders International, první celosvětové sdružení leváků. V USA i v dalších zemích světa se od té doby každoročně připomínají potřeby levorukých obyvatel naší planety řadou akcí.   

I koně jsou praváci, nebo leváci

Tvrdí to Jim Murphy a jeho tým z univerzity v irském Limericku. Někteří koně mají radši pravotočivé, jiní levotočivé zatáčky. Projevuje se to i tím, kterou nohou vykračují jako první, jak obíhají náhodnou překážku a jakým způsobem se válejí v seně. Výzkumy ukázaly, že většina klisen dává přednost pravé straně, zatímco většina hřebců jsou leváci. Asi deset procent koňů je oboustranných.


Kterou rukou provádíte následující činnosti?

Psaní, kreslení, házení míčem, čištění zubů, ve které ruce držíte nůžky, lžíci, šálek, kterou rukou dálkově ovládáte televizi, kterou rukou si otevíráte pivo v plechu nebo coca-colu. 
Vyhodnocení: Jestliže pro všechny tyto činnosti používáte důsledně tutéž ruku, jste vyslovený pravák nebo levák. Pokud alespoň jedinou činnost vykonáváte jinou rukou, jste smíšený typ. Tím vyrovnanější, čím vyrovnanější je podíl různých činností.


Zdroj. 100+1 


:: Fotogalerie ::
foto: Leváci 02 foto: Leváci 03 foto: Leváci 01 foto: Leváci 04 foto: Leváci 06 foto: Leváci 05
© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz