Letošní povodně v Česku ukázaly obrovskou solidaritu mezi lidmi

FiftyFifty, společenský magazín.
Letošní povodně v Česku ukázaly obrovskou solidaritu mezi lidmi na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Letošní povodně v Česku ukázaly obrovskou solidaritu mezi lidmi

FiftyFifty
Share

Letošní povodně v Česku ukázaly obrovskou solidaritu mezi lidmi

Letošní červnové povodně zasáhly celkem 6 krajů a v nich 970 obcí. Evakuováno muselo být přibližně 19 tisíc obyvatel. Humanitární organizace ADRA, jejíž koordinátoři byli od prvních hodin přítomní v zasažených oblastech, zaznamenala obrovskou míru solidaritu mezi lidmi.

Během prvních dvou týdnů od začátku povodní se přihlásilo téměř tisíc dobrovolníků. Ve veřejné finanční sbírce vyhlášené organizací ADRA se do dnešního dne podařilo vybrat 12,3 mil. Kč. ADRA ve více než 40 obcích rozdělila materiální pomoc za cca 2,2 milion Kč. I když voda opadla a situace se uklidnila, řada lidí stále potřebuje podporu a někteří z nich se budou s následky povodní potýkat řadu let.

Silné jsou i příběhy lidí, kdy si mezi sebou nezištně pomáhali sousedé a příbuzní, ale mnohdy i do té doby zcela cizí lidé. V řadě měst se organizovaly koncerty a benefice na pomoc postiženým obcím. „Letošní povodně znovu potvrdily, že Češi při živelných katastrofách drží při sobě a snaží se pomáhat, jak jim to situace a možnosti dovolí, nejčastěji ve formě finanční či materiální pomoci. Hodně je i těch, kteří byli ochotni jako dobrovolníci vyrazit do postižených oblastí a pomáhat na místě. V letošním roce jsme se také v nebývalé míře setkali s pomocí od firem. Řada společností vedle financí poskytla materiální pomoc, jiné logistické služby, mnohé nabízely vyslání svých firemních dobrovolnických týmů,“ říká Josef Koláček, hlavní koordinátor pomoci při mimořádných událostech organizace ADRA.

„Velmi na mne zapůsobilo, jak velkou vlnu solidarity letošní povodně vyvolaly a jak si především na vesnicích lidé navzájem pomáhali. Komunity v obcích si dokázaly mnoho věcí zařídit a zvládnout samy – podle potřeby si navzájem vyměňovaly materiální pomoc, informace, ve všem si vycházely vstříc. Skvěle se zapojili dobrovolní hasiči, kteří denně pracovali nepřetržitě mnoho hodin a odvedli úžasnou práci,“ říká Vít Vurst, koordinátor pomoci organizace ADRA na Kolínsku a Nymbursku.

Rychlá pomoc těm, kteří ji potřebují nejvíc

ADRA dosud vybrala 12,3 mil. Kč, z toho 1.313.000 Kč prostřednictvím DMS. Do 40 obcí směrovala materiální pomoc ve výši 2,2 mil. Kč. ADRA finančně podpoří minimálně 500 rodin v Jižních Čechách, na Litoměřicku, Sedlčansku, Kolínsku, Nymbursku a v okolí Prahy. Finanční prostředky jsou určeny především na obnovu bydlení, sanace omítek a čištění zdrojů pitné vody.

Aktuálně v zasažených obcích pracují terénní pracovníci, kteří provádí finanční šetření v zasažených rodinách. První část prostředků bude vyplaveným rodinám uvolněna ihned na vysoušení a bezodkladnou opravu domů, druhá na podzim. „Rodiny v zaplavených oblastech navštěvují terénní pracovníci organizace. Společně vyplní formulář s informacemi o domu, o míře zatopení, o finanční situaci rodiny a připojí návrh, na konkrétní využití příspěvku. Všechny žádosti potom posuzuje zvláštní komise a využití daru s odstupem času kontrolujeme,“ vysvětluje koordinátor Josef Koláček.

Lidé byli na povodně lépe připraveni

Jednoznačným pozitivem současných povodní bylo, že na ně lidé byli podstatně lépe připraveni. V řadě obcí významně pomohla protipovodňová opatření, která se od posledních povodní podařilo vybudovat. Významný posun byl patrný i v práci neziskových organizací. Největší z nich, které pomoc organizovaly (ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Český červený kříž, Charita ČR, Armáda spásy), dokázaly efektivně koordinovat pomoc, rozdělily si oblasti svého působení a velmi úzce spolupracovaly se starosty v obcích. Přínosná byla též systematická spolupráce i v období před touto mimořádnou událostí. Při Ministerstvu vnitra vznikla „Pracovní skupina pro dobrovolnictví při mimořádných událostech“ a zástupci nevládních organizací, samosprávy a hasičského záchranného sboru v rámci její činnosti rozvíjeli možnosti společné koordinace.

Psychologové pomáhali v terénu

Odklízení škodPři letošních povodních v terénu znovu působili i psychologové terénní pracovníci poskytující psychosociální pomoc. „Letošní povodně byly jiné v tom, že lidé z mého pohledu situaci zvládali lépe než v roce 2002 nebo 2010. Tehdy je povodeň zastihla nepřipravené. Letos již věděli, co je čeká a dokázali se s tím lépe vyrovnat,“ říká Eva Biedermanová, psycholožka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. „V rozmezí tří týdnu jsme v rámci Středočeského kraje poskytli psychosociální pomoc přibližně 140 lidem. Každý zásah byl jiný, ale obecně se dá říci, že zasažení mají potřebu podělit se o svůj příběh, vypovídat se z toho, co se jim přihodilo. Ukázat, kde měli vodu, a jak se celou situaci vnímali. Tam, kde se uvažovalo například o demolici domu, jsme se snažili představit jim různé varianty řešení,“ dodává Bidermanová.

Povodně v číslech

Přibližný počet osob evakuovaných od začátku záplav je 26 tisíc, někteří na dobu i více než 10 dní. Česká asociace pojišťoven odhaduje celkovou výši škod na 7,5 miliardy Kč. Povodně podle MZ poškodily zhruba 80 vodovodů a přibližně 900 studní, 34 tisíc obyvatel přišlo o zdroj pitné vody. Záplavy zasáhly kolem 50.553 hektarů zemědělské půdy a škody v zemědělství se odhadují na více než 3,3 miliardy Kč. Na státním vodohospodářském majetku škody odhadem 2,2 miliardy korun.

Pomoc organizace ADRA při povodních v číslech
 250 000 Kč uvolněných z pohotovostního fondu
 2,2 mil. Kč materiální pomoci rozdělené v cca 40 obcích
 12,3 mil. Kč vybraných na pomoc lidem zasažených povodní
 250 vyslaných dobrovolníků
 350 zapůjčených vysoušečů
 min. 500 rodin bude finančně podpořeno

ADRA  se v České republice aktivně zapojuje do pomoci při mimořádných událostech od roku 1997, kdy zasáhly velkou část Moravy rozsáhlé povodně.  ADRA pomáhala i při povodních v roce 2010 na Přerovsku, jižní Moravě, Děčínsku a Liberecku, kde koordinovala více než 1500 dobrovolníků.


Zdroj: tz Adra.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz