Letní bouřky ohrožují zdraví nejen kardiaků

FiftyFifty, společenský magazín.
Letní bouřky ohrožují zdraví nejen kardiaků na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Letní bouřky ohrožují zdraví nejen kardiaků

FiftyFifty
Share

Letní bouřky ohrožují zdraví nejen kardiaků

Letní bouřka, to není jen úleva po předcházejícím dusném počasí a dostatek vláhy pro rostliny. Bouřka může mít – a často má – negativní dopad na lidské zdraví, a to nejen kardiaků. Přinášíme vám návod, jak se v takovém počasí chovat, aby nedocházelo k ohrožení zdraví nebo životů.

Bouřka a vliv na lidský organismus

Mnoho lidí reaguje na bouřku negativně, ať už z důvodů fyzických, či psychických. Může k tomu přispívat tzv. biozátěž stupně 3. Ta doprovází extrémní výkyvy počasí, které k bouřkovému období bezesporu patří. Pozor by si měli dávat zejména kardiaci, astmatici, lidé s chronickým onemocněním, starší lidé a citliví jedinci, kterým se může zdravotně výrazně přitížit.

Nemocní lidé by měli při bouřce dodržovat následující zásady:
vyhýbejte se větší fyzické námaze
nesportujte
snažte se být v psychické pohodě
nekoupejte a nesprchujte se v horké vodě
zbytečně nevycházejte ven
zdržujte se ve stínu a v blízkosti obydlí
necestujte na dlouhé vzdálenosti

Jak se chovat, když nás bouřka zastihne

Nevycházejte ven.
Pokud vás bouřka překvapí venku, vyhledejte úkryt. Bezpečným úkrytem jsou zejména větší budovy (nejlépe s hromosvodem).
Jste-li v přírodě, pak jsou ideální husté lesy, nižší porosty či úzká údolí. Vyhýbejte se osamělým stromům, okraji lesa, převisům nízkých skal, nízkým stavením bez hromosvodu (lesním chatkám) a větším objektům s narušenou statikou (polorozpadlé hájenky), kde hrozí zřícení.
Vyhýbejte se otevřenému terénu, vyvýšeným místům, železným konstrukcím (sloupům elektrického vedení), osamoceným stromům a vodním plochám. Nikdy nestůjte opření o skálu nebo zeď.
Jste-li na rozlehlé holé pláni bez možnosti úkrytu, zůstaňte na místě – v podřepu s nohama a rukama u sebe. Nelehejte si na zem, a pokud je vás víc, nezůstávejte ve skupině.
Neutíkejte.
Nepřenášejte kovové předměty.
Zastihne-li vás bouřka v autě, jste před bleskem spolehlivě chráněni karoserií automobilu – musí být zavřená okna a dveře.
Jste-li v budově, zavřete okna a odpojte z elektřiny veškerá zařízení, která mají obrazovku.

První pomoc při zásahu člověka bleskem

Volejte linku 155 nebo 112.
Zkontrolujte, zda postižený dýchá a má hmatný tep.
Pokud nedýchá a není hmatný tep, zahajte zevní srdeční masáž frekvencí 100/min., popř. doplněnou dýcháním z plic do plic v poměru 30 stlačení hrudníku ku 2 vdechům.

 


Zdroj: Kardiochirurgie.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz