Lék, který zachránil amerického prezidenta

FiftyFifty, společenský magazín.
Lék, který zachránil amerického prezidenta na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Lék, který zachránil amerického prezidenta

FiftyFifty
Share

Lék, který zachránil amerického prezidenta

V řešení rakoviny plic medicína dlouho přešlapovala na místě. Velká očekávání proto vzbuzuje nástup nového typu léčby – imunoterapie. Dokáže právě tato metoda zasáhnout rakovinu na citlivém místě?

Naděje pro opravdu nemocné

Studie publikovaná koncem roku 2015 v prestižním anglickém lékařském časopise Lancet ukázala, že lék pembrolizumab může prodloužit život lidem s pokročilou rakovinou plic. Tato látka je obvykle užívána pro léčbu jiných typů nádorů. Do povědomí veřejnosti se dostala především díky „zázračnému“ vyléčení bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera z metastatického melanomu.

Ve zmíněné studii vědci porovnávali účinky účinné látky docetaxelu (chemoterapie) a pembrolizumabu (imunoterapie) u tisíce osob s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. Nádorové buňky všech těchto pacientů vytvářely bílkovinu označovanou jako PD-L1. Účinek imunoterapie byl nejvýraznější u lidí s nejvyššími hladinami PD-L1 – ti žili téměř 2× déle oproti pacientům podstupujícím chemoterapii. Užitek však přinesl i nemocným s nižším množstvím zmíněného proteinu. S léčbou pembrolizumabem byl také spojen menší výskyt nežádoucích vedlejších účinků.
 

Čím dříve, tím lépe

Výsledky provedené studie naznačují, že by se s imunoterapií u pacientů s rakovinou plic mohlo začínat už dříve než v pokročilých stadiích. „Domnívám se, že bychom měli nasazovat nejlepší možnou léčbu, kterou máme k dispozici, co nejdříve. Teď, když jsme zjistili, kterým lidem může být použití tohoto léku nejvíce prospěšné, můžeme jeho nasazování posunout směrem k méně pokročilým stadiím rakoviny,“ říká americký lékař Roy Herbst, který výzkumný tým vedl. „Jsem velmi zvědavý na výsledky nyní probíhajících studií. Ty testují pembrolizumab jako lék první volby nebo doplňkový preparát po chirurgické léčbě, který by měl snížit vysoký počet případů návratu rakoviny plic,“ dodává.
Podobně se vyjadřuje i americký lékař Len Horowitz, který pracuje v nemocnici Lenox Hill v New Yorku: „Je to fascinující pokrok v léčbě rakoviny, který může znamenat úsvit nového přístupu založeného na podkladu imunoterapie.“


Přesné zacílení

Dnes je pembrolizumab využíván pro léčbu:
 malobuněčného karcinomu plic,
 metastatického melanomu,
 dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku
.

Jestli najde uplatnění i při léčbě jiných nádorových onemocnění, to je předmětem různých aktuálně probíhajících studií. Do té doby jsou lékaři vděční už jen za to, že v případě rakoviny plic konečně dostali do rukou zatím tu nejpřesnější zbraň, jakou kdy měli.  


Zdroj: Cílená léčba.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz